Få forskere blogger

Kun et fåtall av norske forskere blogger om sitt fagområde.

Forskning
Foto: Terje Christiansen/NRK

- Det finnes jo hundrevis av strikkeblogger, hageblogger og innen for andre nisjer, men forskere som blogger finnes det fint lite av, sier Jill Walker Rettberg , professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og ekspert på blogger.

Hun mener andelen norske forskere som blogger er forsvinnende liten i forhold til andre land, som blant annet USA.

- Med en blogg får man et publikum utenfor miljøet. Det vi jobber med er faktisk interessant for flere enn dem som sitter på Høyden, mener hun.

- Men er ikke blogger litt useriøse?
- Nei, tvert imot. Ja, det er blitt allemannseie, men de siste årene er innholdet blitt mer spesialisert. Forskningsblogger skriver gjerne mer om prosessen, tanker rundt forskningen og ideer man har. Bloggen er ikke et ferdig resultat, og det er ikke slik at den tar over for artikkelpubliseringen, sier hun.

Ingen motivasjon

Jon Hoem er prosjektleder ved mediesenteret på Høyskolen i Bergen. Han blogger jevnlig, men forstår godt hvorfor mange lar være å blogge.

- Blogging gir deg ingen pay-off i jobbsammenheng, og man har ikke funnet noen mekanismer for å belønne forskere for publisering på nett. Jeg mener ikke nødvedigvis at det bør være en slik ordning, men at det kan forklare hvorfor få velger å blogge, sier Hoem.

- Men en blogg gir forskeren en stemme i offentligheten uten å være prisgitt de tradisjonelle mediene. Den blir lest av folk som det er interessant å diskutere med. Massemediene når mange, men en må forenkle og holde seg innen for en viss lengde, legger han til.

Uansett om man får noe igjen for det eller ikke, mener han at forskerne er tjent med å legge ut stoff på internett, fordi stadig flere søker informasjon på internett.

- Det er nesten en forskers forpliktelse å gjøre god informasjon tilgjengelig, sier han.

- Lavt nivå på nettdebatter

En diskusjon blant forskerne er om hvorvidt de skal redigere artikler på Wikipedia for å nå ut med sin kunnskap. Blant skeptikerne til det er førsteamanuensis Lars Fredrik Svendsen ved UiBs institutt for filosofi og førstesemesterstudier.

- Blogging har jeg derimot ingen motforestillinger til. Den har en klar avsender og anser man kilden som troverdig er jo alt greit. Problemet er at det ikke er så mange som leser blogger, og det å bygge opp et stort publikum tar tid, sier Svendsen.

Han mener verdien av diskusjonen man får med en blogg er overvurdert.

- Artikler som jeg har publisert i aviser og som blir lagt ut på nettet, blir ofte diskutert. Men jeg har aldri følt meg fristet til å delta i debatten om mine egne innlegg. Selv om nivået i avisdebatter ikke alltid er skremmende høyt, ligger nivået skyhøyt over nettdebattene, mener han.

Her er et utvalg av blogger skrevet av norske forskere:

  • Scott Rettberg , førsteamanuensis ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag ved UiB.
  • Klimablogg , av Øyvind Paasche og Erik Kolstad, forskere ved Bjerknessenteret.