EVENTUELL STREIK UTSETT TIL TYSDAG:

I går starta meklinga mellom Private Barnehagers Landsforbund og dei tilsette sitt fagforbund. Blir dei ikkje einige innan natt til laurdag, vert 1400 barnehagelærarar tekne ut i streik tysdag, i Hordaland nesten 750 tilsette. Ifølgje den opphavlege planen skulle ein eventuell streik starta måndag, men på grunn av tekniske årsaker vert streiken eventuelt utsett med eit døgn.