Etter åtte måneder er Fridalen skole fortsatt en lovbryter: – Besynderlig

Fylkesmannen i Vestland er fortsatt ikke fornøyd med Fridalen skole sin jobb med mobbing og dårlig miljø. Foreldre rister på hodet over at ting ikke blir bedre.

Fridalen skole

FORTSATT LOVBRYTER: Fylkesmannen konkluderte med at Fridalen skole hadde brudd Opplæringsloven på ni punkter etter et tilsyn før jul. Fortsatt er ikke alle bruddene rettet opp i.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Før sommeren skrev NRK om 17 lærere på Fridalen skole som slo alarm om elevene og lærernes miljø på skolen. Lærerne manglet tillit til rektoren, og flere har det siste året sluttet på grunn av et høyt konfliktnivå blant de ansatte.

– Noen grupper har store utfordringer, men jeg opplever at det ikke blir tatt tak i internt. Det må eksistere et bedre system for å følge opp konflikter. Skolehverdagen for enkelte elever er preget av vold, trusler og krenkelser, sa en av lærerne til NRK før sommeren.

Fylkesmannen kom med hard kritikk av skolen i tilsyn uavhengig av varselet fra lærerne før jul. Da hadde skolen brutt opplæringsloven på ni av ni mulige punkter.

Tilsynet ble gjennomført på grunn av et høyt antall elever som oppga at de var mobbet.

Siden har skolen fått to forsøk på å rette opp i bruddene. Men ved skolestart praktiserer skolen fortsatt ikke etter regelverket. Det kommer frem i et svar fra Fylkesmannen til Bergen kommune og Fridalen skole i juli.

Bryter fortsatt aktivitetsplikten

I tilbakemeldingen fra Fylkesmannen datert 2. juli kommer det frem at brevet fra rektoren ikke er utfyllende nok til å rette opp i bruddene.

Skolen har derfor fortsatt brudd på den såkalte aktivitetsplikten etter Opplæringsloven kapittel 9A. Kapittelet sikrer blant annet at skolen setter i verk tiltak dersom en elev ikke lenger har et trygt og godt skolemiljø.

– Det er besynderlig at ikke strukturen i det er bedre enn den er, sier Anette Edvardsen, leder for Foreldrenes fagutvalg ved skolen.

Anette Edvardsen, leder for FAU på Fridalen skole

MISFORNØYD: FAU-leder Anette Edvardsen sier oppfølgingen av tilsynssaken er FAU sitt viktigste arbeid på skolen denne høsten.

Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Høyt konfliktnivå

I høst starter ti nye kontaktlærere på skolen. Flere enn normalt har sluttet i lærerjobben på skolen, kommer det frem i et referat fra et FAU-møte i mai.

NRK har snakket med flere lærere som har sluttet fordi de ikke orket å jobbe på skolen mer. Flere av lærerne beskrev situasjoner der lærere ble stående alene med å takle konflikter mellom elever der mobbing og vold var involvert.

I tillegg har sykefraværet vært høyt. Siste kvartal før sommeren var sykefraværet på 12,3 prosent. Målet er ikke å overstige 8,6 prosent sykefravær på skolen.

Edvardsen frykter det høye fraværet og mange utskiftninger på skolen kan være blant årsakene til at bruddene ikke er rettet opp i.

– Det er bekymringsfullt at det er tilsynelatende manglende struktur som er nettopp det Fylkesmannen etterspør, sier Edvardsen.

Ble tatt opp i møte

FAU-lederen sier hun vil følge nøye med på skolens arbeid med tilsynet denne høsten.

Naboskolen Slettebakken fikk også hard kritikk fra Fylkesmannen i et tilsyn på samme tidspunkt. Skolen har, i motsetning til Fridalen, fått tommel opp igjen fra Fylkesmannen.

– Vi har helt klart et fokus på å få fulgt med og satt i verk de tiltakene vi i FAU kan bistå med i denne prosessen. For oss er dette noe av det viktigste vi tar tak i etter skolestart, sier Edvardsen.

– Korona kom i veien

Lærere som slutter og et høyere sykefravær enn normalt, er ikke er årsaken til at skolen ikke har rettet i bruddene, mener rektoren.

– Vi hadde planer om å bruke tid på skolemiljø og fagfornyelsen i vår, men ble avbrutt 12. mars og fikk ikke tid til å samarbeide om disse temaene, sier rektoren.

– Er det god nok struktur på skolen?

Rektor ved Fridalen skole Rune Monsen

REKTOREN: Rune Monsen, som er rektor på skolen, sier han vil jobbe med en bedre handlingsplan på skolen denne høsten.

Foto: Therese Pisani / NRK

– Sikkert ikke. Det må vi helt sikkert jobbe for å få alle til å hva han eller hun skal gjøre. En ting er å lage en plan, en annen ting er å få planen ut i hodet på alle som jobber her, sier han.

Ny frist for å rette opp i påleggene er i oktober.

– Vi har svart så godt vi har kunnet ut fra de avvikene vi fikk ut ifra de ni punktene, og har trodd at dette var tilstrekkelig. Men så viste det seg ikke å være det sett fra Fylkesmannens øyne. Da må vi gå i detalj på det og se om vi kan være enda mer presise og utrede våre rutiner på en enda bedre måte, sier han.