Hopp til innhold

Helsetopp i Bergen går av

Den siste tiden har det stormet rundt helsetjenesten i Bergen kommune. Nå går direktøren i helseetaten av. Ifølge helsebyråden gir avgangen arbeidsro.

Etatdirektør Brita Øygard i Bergen kommune

GÅR AV: Etatsdirektør Brita Øygard fratrer sin stilling. Hun går over i ny jobb ved byrådslederens avdeling.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Kommunen opplyser om avgangen i en pressemelding fredag.

Brita Øygard har vært direktør for etat for helsetjenester i Bergen, før hun ble midlertidig kommuneoverlege og smittevernoverlege tidligere i høst.

Omstokken skjedde i kjølvannet av at smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp. Hun mente at hun ikke var plassert høyt nok i systemet til at hun kunne utføre jobben sin.

Den siste uken har Øygard vært i permisjon. Hun stilte ikke på pressekonferansen Bergen kommune kalte inn til på mandag, hvor helsebyråd Beate Husa tok opp helsesituasjonen i kommunen.

Helsebyråd Beate Husa sier i pressemeldingen at Øygard går av for å gi etaten arbeidsro i pandemiavdelingen.

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen. Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen, sier Husa i pressemeldingen.

Fratrer på eget initiativ

Til NRK utdyper Husa at det var Øygard som selv tok initiativ til å fratre sin stilling.

– Jeg synes at vi har kommet frem til en god løsning, der kommunen fortsatt får bruke Øygard sin kompetanse og kunnskap i en annen rolle.

Husa sier at Øygard har lagt ned en enorm innstats, og at det står respekt av at hun nå velger å slutte for å gi etaten ro.

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt ledelsen av etaten. Dette betyr ikke at alt vil løse seg, men mitt besøk på helsehuset i dag tyder på at de ansatte trives og at de vil bidra til å løse de situasjonene som er. Jeg er trygg på at vi får gode søkere til de ledige stillingene.

Ny jobb

Samtidig som smittetallene i Bergen har gått ned, har det stormet rundt helsetoppene i kommunen. BA skrev mandag at den tillitsvalgte for alle fastlegene i Bergen ikke har tillit til Øygard. I en annen sak i avisen kritiserte en tidligere legevaktsjef ledelsen i helseetaten.

Øygard skal nå over i ny jobb ved byrådsleder Roger Valhammers avdeling. Spesifikt skal hun jobbe i Samfunssikkerhetens hus.

– Jeg er glad for at en krevende situasjon har fått en god løsning. Jeg er takknemlig for all støtte og positive tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte i kommunen de siste dagene, sier Brita Øygard i pressemeldingen.

Konstituert etatsdirektør Anne-Lise Hornæs vil fungere i stillingen i tre måneder. Stillingen vil bli lyst ut.

Harald Hauge vil være konstituert kommunevernoverlege, og i begynnelsen av neste uke vil Annette Corydon fungere som smittevernlege.

Kommunen jobber med å finne ut av mildlertidige løsninger for smittevernrollen.