Slik skal Equinor øke inntektene med 20 milliarder kroner på seks år

SANDSLI, BERGEN (NRK): Equinor åpnet to digitale «supersentre» som skal oppdage feil før de skjer.

Kjell-Børge Freiberg og Arne Sigve Nylund åpner Equinors to nye digitale sentre

DIGITAL SNORKLIPPING: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg stod for den digitale snorklippingen sammen med konserndirektør Arne Sigve Nylund under åpningsfesten.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Mandag åpnet Equinor offisielt sine to nye digitale sentre på Sandsli i Bergen; et integrert operasjonsstøttesenter og et boreoperasjonssenter. Sentrene skal innen 2021 betjene alle plattformer og installasjoner på norsk sokkel.

Overvåker og fjernstyrer

Ved hjelp av ny teknologi blir informasjonen hentet inn og analysert. Dataene danner grunnlaget for hvordan Equinor opererer. Herfra kan de blant annet overvåke og fjernstyre aktiviteten.

– Dette er måten vi vil jobbe på i fremtiden. Vi tar i bruk ny teknologi for å optimalisere driften, redusere utslippene og forbedre sikkerheten. Dette vil også øke lønnsomheten og styrke Equinors konkurransekraft, sier Gunnar Nakken, ansvarlig for driften i Bergen.

Arbeidsoppgaver flyttet til land

Digitaliseringen innebærer at arbeidsoppgaver blir flyttet fra offshore til land. Ifølge Nakken er det ikke planer om noe nedbemanning.

– Fremover vil vi bruke folkene på land på litt andre måter og ansette flere med spesialkompetanse. Samtidig åpner teknologien for fjernstyring av anlegg og ubemannede anlegg.

Ved hjelp av analyser av store datamengder regner de med at systemene varsler om potensielle feil tidligere enn i dag.

Lars Edward Jacobsen

PASSER PÅ: Lars Edward Jacobsen overvåker tungt roterende utstyr på plattformene fra det nye digitale senteret på Sandsli i Bergen.

Foto: Silje Thalberg / NRK

Vil spare 20 milliarder kroner

Sentrene har kostet om lag 100 millioner kroner. Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, mener det er et lite beløp med tanke på hva man får igjen.

– Innen 2025 vil vi se en økt verdiskapning i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Det er mye penger som går til fellesskapet, sier Nylund.

I september i fjor ble feltene Grane, Gina Krog og Åsgard koblet mot det integrerte operasjonsstøttesenteret. Resultatet ble økt produksjon og økt inntjening.

Arne Sigve Nylund og Gunnar Nakken

GOD BUTIKK: Arne Sigve Nylund og Gunnar Nakken i Equinor gleder seg over økt produksjon og økt inntjening.

Foto: Olaug Spissøy Kyvik / NRK

Skal redusere klimagassutslippene

Mandag sto olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg for den digitale snorklippingen under den offisielle åpningen. Siden sentrene gjør det mulig å følge med på hver minste detalj på installasjonene, vil de bli sentrale i arbeidet med å redusere klimagassutslippene.

– Norsk sokkel er en av de beste i verden på området, men vi skal bli enda bedre. Da er digitalisering et av verktøyene som skal til for å bli bedre. Nå blir det lavere klimagassutslipp, slo Freiberg fast.

Frem mot 2020 planlegger Statoil å investere mellom én og to milliarder kroner i digital teknologi som skal gi økt verdiskapning og mer effektiv drift.