Forventer å tjene 1650 milliarder fra Troll-feltet de neste årene

SANDSLI (NRK): Equinor og partnerne i Troll-lisensen skal investere 7,8 milliarder kroner i Troll-feltet for å forlenge feltets levetid. Samtidig forventer de å tjene inn det mangedobbelte.

Troll A

Equinor og partnerne i Troll-lisensen leverte tirsdag en plan for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel.

Foto: Statoil: Øyvind Hagen / Øyvind Hagen

I dag inviterte Equinor til pressekonferanse på selskapets kontor på Sandsli i Bergen. Der leverte Equinor og partnerne i Troll-lisensen en plan for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel til Olje- og energidepartementet.

– Dette er et strategisk viktig prosjekt med tanke på energibehov og klimautfordringer, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor, under pressekonferansen.

Equinor-direktør Gunnar Nakken snakker foran forsamling på pressekonferanse

Områdedirektør for Drift Vest i Equinor, Gunnar Nakken.

Foto: Christian Lura / NRK

Troll A plattformen driftes i dag med strøm fra land, noe som resulterer i det som beskrives som et rekordlavt CO2-avtrykk.

– Vi snakker om 0,1 kilo CO2 per fat. Snittet i verden ligger på 17 kilo CO2 per fat, forteller Nakken.

Enorme summer

Prosjektet beskrives som et av de mest lønnsomme og robuste prosjektene i selskapets historie.

Tredje fase i Troll-utviklingen skal øke levetiden på Troll-feltet med 17 år, og forlenge platået med over 20 år. Troll levetiden vil da bli utover år 2050.

Den fremtidige verdiskapningen beregnes til en og en halv gang av det Troll-feltet allerede har produsert i løpet av de siste 20 årene.

– Den samtidige kontantstrømmen på Troll-feltet vil bli på 1650 milliarder kroner, sier Torger Rød, direktør for prosjektuviklingen.

Siden oppstart i 1995 har feltet generert inntekter på anslagsvis 175 millioner kroner hver dag. Totalt tilsvarer dette omtrent 1.400 milliarder kroner. Store deler av inntektene fra feltet tilfaller staten gjennom skatt og eierandeler. Siden oppstarten har over 1.000 milliarder kroner gått inn i statskassen, står det i pressemeldingen.

Torgeir Rød, Equinor

Direktør for prosjektuviklingen, Torger Rød.

Foto: Christian Lura / NRK

Statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde, fortalte tirsdag at Troll-feltet vil fortsette å skape mange lønnsomme arbeidsplasser også i fremtiden.

– Feltet skaper i tillegg enorme inntekter til fellesskapet, som vi er helt avhengig av.

Tybring‐Gjedde fortalte at pengene i statsbudsjettet fra olje- og gassindustrien tilsvarer 175.000 kroner per familie.

– Det vi skal leve av etter oljen er mer olje, utvunnet på en anne måte. Norsk gass er ikke en del av problemet, det er en del av løsningen.

Forsyner Europa med gass

Gassen fra Troll-feltet eksporteres til Europa og tilsvarer en mengde som utgjør totalt 8 prosent av det årlige gasskonsumet i EU.

Troll er den største gassprodusenten på norsk sokkel. Det nye prosjektet vil bidra til en sikker og karboneffektiv gasssforsyning til Europa i mer enn 30 år fremover.

Store deler av verdiskapingen knyttet til utbyggingen av tredje fase av Troll-feltet vil skje i Norge. Equinor signerte tirsdag kontrakter for omtrent 750 millioner kroner med selskapene Allseas, Nexans og Deep Ocean.