Hopp til innhold

Epilepsi hos mor gir ADHD-risiko

Epilepsi hos mor gir økt risiko for ADHD hos barn, viser ny forskning.

Skrikende baby

ØKT RISIKO: Barn av mødre med epilepsi har større risiko for å få ADHD.

Foto: colourbox.com

Mødre med epilepsi får oftere barn med ADHD enn det som er normalt, fastslår forskning ved Universitetet i Bergen.

Forsker Anne Halmøy ved Institutt for biomedisin la nylig fram sin konklusjon, og artikkelen er publisert i tidsskriftet Biological Psychiatry, skriver Dagens Medisin .

1,7 ganger høyere risiko

Ifølge Halmøy er risikoen for at mødre med epilepsi skal få barn med ADHD 1,7 ganger høyere enn for andre mødre.

Studien viser imidlertid ikke hvordan epilepsi hos mor og ADHD hos barnet henger sammen.

– Det trengs mer forskning for spesifikt å teste hypoteser for mulige sammenhenger. Vi vet for eksempel ikke om det er en felles underliggende genetisk sårbarhet mellom tilstandene, bruk av epilepsimedisin, eller om epileptiske anfall i svangerskapet kan ha påvirket fosterets utvikling på negativ måte, sier Halmøy til avisen.

Hun jobber som overlege ved Kronstad distriktspsykiatriske senter ved Helse Bergen.

Andre risikofaktorer

Halmøys forskning er dessuten den første som viser at risikofaktorene lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og lav såkalt Apgar-score, metoden for å fastslå barnets tilstand rett etter fødselen, ikke bare øker risikoen for å utvikle ADHD hos barn, men også for ADHD hos voksne.

Generalsekretær Tor Eikeland i ADHD Norge sier de er takknemlige for det forskningsarbeidet som drives i Bergen. Han er spent på hvilke nye svar forskningen vil gi.

– Den nye kunnskapen genererer behov for ytterligere forskning om årsaksforholdene, sier Eikeland.