Engø blir finansbyråd

Byrådet i Bergen har konstituert seg på ny etter at KrF i helgen trakk seg ut. Ansvaret for finans går til skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap, bildet). Erlend Horn (V) overtar ansvaret for helse og omsorg, i tillegg til å være sosialbyråd.

Byråd for skole, barnehage og idrett Linn Kristin Engø (Ap)
Foto: Eivind Fondenes / NRK