Endrer praksis etter Brennpunkt-dokumentar

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil hindre at sakkyndige har dobbeltroller i barnevernssaker. Norsk Psykologforening tror 22. juli-rettssaken har endret åpenhetskulturen i psykologifaget.

Solveig Horne (Frp)

TAR GREP: Barneminister Solveig Horne (Frp) vil innføre egenerklæring for sakkyndige i barnevernssaker for å sikre habilitet.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

NRKs undersøkelse av psykologer og dobbeltroller

AVDEKKET: NRKs undersøkelser viser at det er vanlig å jobbe som sakkyndig for barnevernet, samtidig som man skal være en uavhengig dommer i barnevernssaker.

Foto: NRK

De siste ukene har NRK avdekket at meddommere i barnevernssaker ofte har skjulte bindinger til barnevernet.

Samtidig som at barnepsykologene skulle være objektive sakkyndige, har mange ved siden av tatt oppdrag for blant annet barnevernet.

I tillegg har NRK avslørt at flere medlemmer Barnesakkyndig kommisjon, som skal kvalitetssikre arbeidet til de sakkyndige i barnevernssaker, også selv har jobber som sakkyndige.

Se NRK Brennpunkts dokumentar «Skjulte bånd»

Oversikt over oppdragsgivere

Barneminister Solveig Horne (Frp) mener svakhetene som NRK har avdekket viser at rettssikkerheten for både barn og foreldre er truet.

– Jeg synes det som har kommet frem er svært alvorlig. Et av de mest alvorlige inngrepene staten kan gjøre er å gå inn i en familie og ta et barn fra foreldrene sine. Da er det veldig viktig at vi har gode ordninger som ivaretar familiens rettssikkerhet, sier Solveig Horne.

For to uker siden varslet Horne en gjennomgang av både de sakkyndiges rolle og Barnesakkyndig kommisjon. Nå har hun de første tiltakene på plass. Det viktigste av dem er at alle som skal være sakkyndig i barnevernssaker må gi fra seg en egenerklæring i forkant, slik en rekke ekspert har krevd.

– Den skal inneholde en oversikt over tidligere oppdrag og oppdragsgivere. I tillegg ser vi på om den også skal inneholde den sakkyndiges kompetanse, sier Horne til NRK.

Sist uke hadde hun møter med Norsk psykologforening, Domstoladministrasjonen og fylkesnemndene.

– Det var enighet hos alle parter om at vi må få plass egenerklæringer., sier Horne.

Starter arbeidet nå

Horne sier at NRK Brennpunkt har avdekket flere tilfeller hvor rettssikkerheten for barn og foreldre har sviktet.

– Når vi ser på disse eksemplene blir det opplagt at vi trenger rutiner for å sikre oss at det ikke oppstår dobbeltroller. Gjennom egenerklæring for de sakkyndige vil vi øke åpenheten, heve bevisstheten rundt dobbeltroller og styrke tilliten til systemet og beslutningstakernes habilitet, sier Horne.

Hun er foreløpig usikker på når det nye regimet kan være på plass, men sier at arbeidet starter umiddelbart.

– Retningslinjene må utformes i samarbeid med Justisdepartementet og Helsedepartementet. Jeg har signalisert at arbeidet starter nå, sier barneministeren.

Psykologiforeningen: – Fornuftig

To offentlige utvalg foreslo i 2006 at alle psykologer som påtar seg sakkyndigoppdrag bør levere egenerklæring om sine oppdrag og oppdragsgivere siste 2–3 år.

Men Norsk Psykologforening gikk imot, og både helsedepartementet og barnedepartementet la forslaget bort.

– Vi var ikke direkte imot, men vi var skeptiske. Nå har det imidlertid passert åtte år, og dette forslaget virker mindre omfattende enn det som ble foreslått den gangen, sier fagsjef Anders Skuterud i Psykologforeningen.

Han sier at forbundet nå ser på habilitetserklæringer som fornuftige.

– Vi er enige i at det vil være ønskelig med en større grad av bevissthet hos alle parter rundt dette med habilitet. I tillegg virker det administrativt gjennomførbart, noe som bidrar til at vi støtter dette forslaget, sier Skuterud.

Endring etter 22. juli

I forbindelse med rettsoppgjøret etter 22. juli ble rettspsykiatrien og psykologifaget for alvor satt under lupen.

Årsaken var at Anders Behring Breivik først ble erklært utilregnelig, før to nye sakkyndige konkluderte med at massemorderen kunne straffes for sine ugjerninger.

Dette har også påvirket åpenhetskulturen innen psykiatrien og i psykologifaget generelt.

– Nå er riktignok det strafferettslige og det barnefaglige to ulike grener, men dette virker inn på hverandre. Sakkyndige blir sett i kortene, de leverer sine erklæringer og blir uteksaminert om disse, sier Skuterud.