Endrar flyruter

Medan rutetilbodet i Florø blir utvida, blant anna til Bergen, endrar Widerøe rutetilbodet frå Førde Lufthamn Bringeland. Frå 1. april vert avgangen frå Førde lufthamn Bringeland til Oslo kl. ti over ni fjerna og erstatta med ein avgang seinare på føremiddagen.

Førde lufthamn, bringeland
Foto: Cosmin Cosma / NRK