En av fire kjøper Lar-medisiner ulovlig

En ny og omfattende rapport tyder på at store mengder statlig utdelte medisiner havner på det illegale narkotikamarkedet. Lederen for helse- og omsorgskomiteen vil likevel ikke stramme inn på Lar-ordningen.

Utekontakten i Nygårdsparken

ILLEGALT MARKED: Da NRK besøkte Nygårdsparken i Bergen før stengingen i fjor sommer, ble det åpenlyst omsatt Subutex og metadon som stammet fra Lar-sentrene.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har intervjuet til sammen 1.355 sprøytebrukere i perioden 2006-2013. Blant disse hadde 27 prosent brukt ulovlig metadon eller buprenorfin (Subutex eller Suboxone) den siste måneden.

Anne Line Bretteville-Jensen

FORSKINGSLEDER: Anne Line Bretteville-Jensen ved Sirus.

Foto: SIRUS

– Vi finner klare tegn på at det er lekkasje av Lar-medisiner, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forskningsleder i Sirus' narkotikagruppe.

Tallet på Lar-brukere har eksplodert i Norge på 2000-tallet, og nå er over 7.000 personer på landsbasis knyttet til Lar. Medikamentene som deles ut ved Lar (legemiddelassistert rehabilitering) skal erstatte heroin.

– Mindre farlig enn antatt

Utekontakten frykter at Lar-brukere som selger medikamentene illegalt kan føre til at unge rekrutteres til å bli tunge rusavhengige, og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har kalt lekkasjeproblematikken en helseskandale.

LES OGSÅ: Ruser seg illegalt på statens medisiner | – Det vi ser er en virkelig helseskandale

Forskerne bak den ferske Sirus-rapporten mener imidlertid tallene ikke kan brukes som argument for strengere Lar-ordninger.

– Undersøkelsen peker heller i retning av at ulovlig bruk av Lar-medisiner er mindre farlig enn tidligere antatt, sier Bretteville-Jensen.

Forskningslederen viser til at tallene på overdosedødsfall i Norge har gått ned de siste årene, og mener Lar-ordningen er en viktig bidragsyter.

– Mange av dem som dør av overdose, blir funnet med metadon eller andre Lar-medisiner i blodet. Men det er ikke sikkert at det hadde vært færre dødsfall uten lekkasje, sier Bretteville-Jensen.

– De som håndterer Lar skal ikke betale prisen

Kari Kjønnaas Kjos, Frp

KOMITELEDER: Kari Kjønaas Kjos (Frp).

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), mener den store økningen i tallet på Lar-brukere de siste årene til en viss grad er bekymringsfull.

– For svært mange har Lar-ordningen gitt muligheter og håp, og reddet liv. Men systemene for overgang fra Lar til rusfrihet er ikke gode nok, og noen steder er r-en i Lar (rehabilitering, red.anm.) fullstendig fraværende. Mange ønsker seg ut av ordningen, men får ikke god nok oppfølging, sier Kjos.

Nestlederen i komiteen, Kjersti Toppe (Sp), tok i fjor sommer til orde for en full gjennomgang av Lar-ordningen på Stortinget. Komitelederen kaller den ulovlige omsetningen av Lar-medikamenter et stort problem, men tror ikke løsningen er å stramme inn rammene rundt medisinutdelingen.

– Vi kan ikke begynne å stramme inn på ordningen for alle fordi det florerer av stoff på gaten. De som håndterer Lar-ordningen skal ikke betale prisen for at vi ikke klarer å håndtere lekkasjene, sier Kjos.