Hopp til innhold

Elleve av 46 beboere døde på sykehjem i Bergen

Metodisthjemmet i Bergen har 46 beboere. Nå er elleve av dem døde etter korona-smitte. Fylkeslegen har åpnet tilsyn.

Metodisthjemmet i Bergen

ELLEVE DØDE: Metodisthjemmet i Bergen er det sykehjemmet i byen som er hardest rammet av koronaviruset.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Mandag denne uken meldte kommunen om tre nye dødsfall ved det hardt rammede Metodisthjemmet i Bergen. I dag kom meldingen om at ytterligere tre eldre har mistet livet. Dermed er totalt elleve beboere døde som følge av påvist covid-19.

Ytterligere 12 av sykehjemmets beboere skal være smittet. I alt er det registrert smitte hos halvparten av beboerne, med de som er døde.

Flere av pasientene er flyttet til kommunens spesialavdeling for covid-19 i Fyllingsdalen for å avlaste sykehjemmet.

Bekymringsmelding fra overlege

Torsdag meldte BA at Fylkesmannen i Vestland har besluttet å åpne tilsyn med sykehjemmet for å finne ut om pasienter er blitt godt nok ivaretatt. Like etter beslutningen ble tatt, mottok fylkeslegen en bekymringsmelding om samme sted.

Bekymringsmeldingen kom ifølge Arianson fra fra en overlege ved et annet sykehjem i Bergen. Overlegen var bekymret over smitteverntiltakene og behandlingen av pasienter på Metodisthjemmet.

– Vi vil undersøke hvordan utbruddet ble oppdaget, forløpet av utbruddet, hvilke tiltak som ble satt i verk og hvordan de håndtererer smittverntiltakene nå. Saken har høy prioritet og vi har avtalt et møte med sykehjemmet, sier fylkeslege Helga Arianson til NRK.

Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson

VIL LÆRE: Fylkeslegen i Vestland, Helga Arianson, sier fylkeskommunen ønsker å lære av håndteringen for å være bedre rustet til neste utbrudd.

Foto: Ina Romslo Rønning / NRK

– Ikke aktuelt med flere tilsyn

Hun understreker at fylkeslegen ønsker å lære av det som har skjedd på Metodisthjemmet med tanke på håndteringen av fremtidige utbrudd på andre sykehjem.

– Vår rolle er å være tidlig ute og bistå om det er nødvendig. Hvis det er rom for forbedringer, ønsker vi å bidra til det, sier Arianson.

Totalt har det vært korona-utbrudd på fire sykehjem i Bergen. Ifølge Arianson er det per nå ikke aktuelt å åpne tilsyn mot noen av de andre tre.

NRK traff onsdag Dagmar Toft (89) som har kjempet seg gjennom sykdommen etter å ha blitt smittet på et annet sykehjem i Bergen, og som nå er friskmeldt.

Pårørende: – Godt inntrykk

Einar Wiig er pårørenderepresentant og sitter i styret til Stiftelsen Metodisthjemmet. Han har selv en mor som er smittet av korona og som ble flyttet til covid 19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Ifølge Wiig skal hun ha milde symptomer.

– Jeg har et meget godt inntrykk av sykehjemmet og har besøkt min mor jevnlig. Mitt inntrykk er at de har godt renhold og at beboerne blir godt ivaretatt. Vi har ikke hatt tilgang på sykehjemmet på flere uker, og derfor er det vanskelig å si noe om det som har skjedd nå, sier Wiig.

Vil ikke kommentere

Verken styrer Karianne F. Magnussen eller styreleder Atle Halvorsen ved Metodisthjemmet ønsker å kommentere tilsynet på det nåværende tidspunkt.

– Vi har avtalt møte i morgen med tilsynsmyndigheten, og vi satser på en god pressebrief etter det, sier Halvorsen til NRK.

Etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen i Etat for sykehjem sier smittesituasjonen ved sykehjemmet nå er under kontroll. Antall beboere er nå halvert.

– Vi har samarbeidet tett med ledelsen på Metodisthjemmet, og 12 av de smittede beboerne er flyttet til spesialavdelinger for covid-19. Sammen med Metodisthjemmet har vi nå kontroll over smitte-situasjonen på sykehjemmet.

Bare to av de gjenværende er smittet, og det er ikke registrert flere smittetilfeller.