ELEVAR MISTENKT FOR HASJ-RØYKING:

Fleire elevar ved Amalie Skram vidaregåande skole i Bergen er politimeldt etter mistanke om røyking av cannabis, skriv Bergensavisen. Det var i midten av september at ei gruppe elevar frå Amalie Skram vidaregåande skole på tur til Strandebarm, at det blei fatta mistanke om at nokre av elevane brukte narkotika. Saka er under etterforsking, og dersom det er riktig at elevane har røykt hasj, kan dei vente seg reaksjonar frå skulen.