Elden vil bli advokat for Voldum

Den kjende advokaten John Christian Elden har bede om å bli formelt oppnemnd som bistandsadvokat for Andrea Voll Voldum frå Lærdal, skriv vg.no. Elden meiner dommen der tre menn vart frifunne for valdtekt av Voll Voldum, burde ha vore anka. Han meiner og at det vart gjort sakshandsamingsfeil av Borgarting lagmannsrett.

Andrea Voldum
Foto: Sondre Dalaker / NRK