Hopp til innhold

Ekstraløyving til ubåtundersøking

Regjeringa vil løyve 28 millionar kroner ekstra til fleire naudsynte undersøkingar av ubåtvraket ved Fedje i Hordaland.

Kvikksølvlekkasje frå ubåten vil få følgjer for deler av Gulen kommune. Regjeringa føreslår at granskingane skal skje i sommar.