Hopp til innhold

SISTE: Den siste sakna truleg funnen død

Den tredje personen som blei funnen død i Kvam er truleg den siste av dei tre sakna etter ulukka førre søndag, melder politiet på pressekonferansen tysdag ettermiddag.

Graving pågår i Tokagjelselva for å senke vasstanden.

GRAVEARBEID: Måndag kveld starta gravearbeidet som skulle gjere søksforholda i elva lettare. Tysdag melder politiet altså at dei har funnen ein tredje person i søket.

Foto: Cato H. Kristensen / NRK

Ei kvinne og to menn blei meldt sakna frå Tokagjelet søndag 24. oktober. Dei tre skulle krysse Langvotnevatnet i båt, men blei tatt av straumen.

Laurdag blei éin person funnen død under den høgste fossen øvst i Tokagjelet, og søndag blei ein person til funnen død i Movatnet.

Tysdag ettermiddag kunne politiet stadfesta at dette var Ruth Wathne (68) og Kjell Arne Pedersen (64), og at dei hadde funne ein tredje omkomen person. På same pressekonferanse opplyste dei om at dette truleg er den siste av dei tre sakna.

SJÅ VIDEO: Tysdag ettermiddag vart delar av området rundt elva sprengt bort for å halde vatnet tilbake.

Søkte med drone

Innsatsleiar i Vest politidistrikt, Svein Valland Laupsa fortel at Bergen brannvesen tysdag formiddag på nytt søkte i Tokagjelet med dronar. Det var i den forbindelse at det blei gjort eit funn av ein død person.

– Personen blei henta opp av brannvesenet, og er frakta til Bergen for obduksjon og identifisering, fortelte Laupsa.

Politisjef Terje Sperrevik takka alle dei involverte i leiteaksjonen.

– Utan dette enorme engasjementet hadde vi ikkje lykkes med arbeidet vårt i dag, sa politisjefen.

Brukte nye metodar

Store styrker har vore sett inn i søket etter dei tre sakna.

Måndag tok politiet i bruk nye metodar. Ved å redusere vassføringa i elva betra dei søkeforholda, opplyste Laupsa, tidlegare tysdag.

– Det er snakk om eit mindre gravearbeid for å senke vasstanden i elva, slik at arbeidet blir lettare i ein liten periode, sa politistasjonssjef i Kvam, Samnanger og Tysnes, Terje Sperrevik.

Politiet understrekar at nødvendige løyver til utføring av tiltaket er innhenta frå offentlege instansar.

Arbeidet med gravinga starta måndag kveld og heldt fram utover dagen tysdag.

Gravemassar etter graving i Tokagjelselva for å redusere vasstanden.

GRAVEMASSAR: Måndag kveld starta arbeidet med å grave ut Tokagjelselva for å redusere vasstanden.

Foto: Cato H. Kristensen / NRK

Søkte med sonar

I tillegg til gravinga har politiet tysdag søkt i Movatnet. Ved dagslys tysdag morgon starta mannskapet søk med «sonar».

Sonar er ein teknikk som kan lokalisera objekt under vatn med hjelp av høgfrekvent lyd.

LES OGSÅ: Nytt funn av omkommen person langt nedanfor ulukkesstaden

Leiteaksjon Kvam
Foto: Lidvard Sandven / NRK