EIN AV TRE TURISTAR BETALAR IKKJE:

Ein av tre utanlandske bilar som passerer over Hardangerbrua betalar ikkje for seg, skriv BT.no. Så langt har om lag 10 000 utanlandske bilar utan betalingsbrikke passert brua. Av desse har mellom 4000 og 3000 enda ikkje betalt. – Det er pengar me svært gjerne skulle hatt inn, men tapa ligg innanfor dei prognosane me sette på førehand, seier styreformann i bruselskapet Einar Lutro til avisa.