Dyr overlast

Ved ein kontroll i Sogndal i dag vart to lastebilar tekne med overlast. Dei måtte betale til saman 34.000 kroner i gebyr. Ved kontrollen vart ein bilførar meld på grunn av manglande førarrett.