Hopp til innhold

Dykkarar fann viktig del etter Turøy-styrten

Dykkarar fann nyleg ein sentral del som har vore sakna sidan den fatale helikopterstyrten i april i fjor.

Holderen til de åtte planetgearene i Turøy-heilkopter

SAKNA DEL: Halderen til dei åtte planetgira blei funnen i sjøen. Den svarte biten til høgre i biletet er restane av planetgiret som svikta.

Foto: SHT

Sjøforsvarets dykkar- og froskemannsskole fann torsdag 23. februar delen som har vore sakna i over ti månader. Funnet blei gjort under ei øving.

Gjenstanden blir no sentral i den vidare undersøkinga av ulukka.

– Haldaren til dei åtte planetgira blei funnen i sjøen. Det sit ein indre lagerbane igjen på haldaren. Den høyrer til giret som rauk, fortel avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon.

Funn i sjøen

Havarikommisjonen har sidan helikopterulukka vore på jakt etter delar som kan forklara kvifor Super Puma-helikopteret styrta ved Turøy 29. april. No er altså ein av delane funnen.

Planetgiret

SVIKT: Nærbilete av indre lagerbane til planetgiret som svikta.

Foto: SHT

Delen som haldt på plass giret kor utmattingssprekken oppstod, blei funnen i sjøen. Den blei funnen mellom staden kor hovudrotoren blei separert frå helikopteret og havaristaden. Delen er ein såkalla epicyclic gear 2nd stage planet carrier.

Delen vil bli gjenstand for nærare undersøkingar, skriv Statens havarikommisjon i ei pressemelding onsdag.

Halvorsen seier funnet kan bidra til å styrka kommisjonen sine teoriar i arbeidet med granskinga.

– Sånn sett er det eit viktig funn.

Havarikommisjonen avslutta søket for ei tid tilbake, men Forsvaret har gjort sporadiske søk i området i samband med øvingar.

Helikopterstyrt ved Turøy

13 OMKOMNE: Alle om bord helikopteret omkom då eit Airbus EC 225 LP-helikopter styrta 29. april i fjor.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Usette rapporten

Alle 13 om bord på Airbus EC 225 LP-helikopteret på veg frå Gullfaks B til Bergen lufthamn mista livet då helikopteret mista hovudroteren og styrta på ein holme aust for Turøy 29. april i fjor.

Undersøkingar har vist at ulukka var eit resultat av eit utmattingsbrot i eitt av dei åtte andretrinns planetgira i hovedgearboksen.

Den endelege rapporten blei tidlegare i år utsett til ubestemt tid. Omfanget og kompleksiteten i undersøkingsarbeidet gjer at myndigheitene ikkje kan anslå når den endelege rapporten blir ferdig. I staden vil kommisjonen leggja fram ein ny rapport 29. april, dagen for eittårsmarkeringa for flystyrten.