Du kan leve 8 år lenger

Helsegevinsten av sykling til jobben er 10 ganger høyere enn tidligere bergninger har vist.

To syklistar i Bergen.
Foto: Thomas Hellum / NRK

Helsegevinstene av fysisk aktivitet er 10 ganger høyere enn tidligere beregninger har vist. Det kommer frem i en rapport som i dag blir presentert av Helsedirektoratet under Nasjonal Sykkelkonferanse i Bergen.

– Terskelen for å ta i bruk sykkel er mye lavere dersom ting blir tilrettelagt, sier syklist Kjartan Hodneland.

Han har en arbeidsplass der det meste er lagt til rette for å sykle til jobben. På Marineholmen i Bergen er det eget parkeringshus for syklene, med tilhørende garderobe og dusj.

De som sykler til jobben får 8 år lenger med god livskvalitet enn de som er inaktive.

– Gitt at man øker den fysiske aktiviteten, så kan man oppnå en redusert dødsrisiko, og også redusert sannsynlighet for alvorlig sykdom, sier Kjartan Sælesminde, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Han mener rapporten som presenteres mandag bør få konsekvenser for utbyggingen av gang- og sykkelveger.

– Slik at folk får mulighet til å sykle til jobben, sier Sælesminde.

– Jeg tror vi har undervurdert den samfunnsøkonomiske effekten, sier syklist og leder for transportkommiteen på Stortinget Knut Arild Hareide.

Har undervurdert syklingen

Han mener politikerne har undevurdert de positive effektene av sykling og aktivitet.

– Derfor ønsker KrF å innføre en egen belønningsordning for sykkelbyer. For både gang og sykkelveier, sier Hareide.

Syklistene vi møter i Bergen mener byen er alt for lite tilrettelagt for tohjulte. Selv om arbeidsgiveren har lagt til rette for sykling er det en lang veg å gå før det samme kan sies om gatene i Bergen.

– I Bergen er det vanskelig å bevege seg seg med sykkel uten å bryte reglene, mener syklist Kjartan Hodneland.