Drikkevannet på Askøy trolig medvirkende til at kvinne (72) døde

KLEPPESTØ (NRK): Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen døde av en blodforgiftning som oppsto grunnet campylobacterinfeksjon i tarmen.

Tomt høgdebasseng på Øvre Kleppe

KILDEN: Høydebasseng nr. 168 på Øvre Kleppe på Askøy er utpekt som synderen bak smitteutbruddet. Men hvordan bakterien kom inn i bassenget, har man foreløpig ikke funnet ut.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

– Vi har lest rapporten, og den er jo ganske tydelig på at det er en årsakssammenheng mellom dødsfallet og at vi har levert utrygt vann, medgir en alvorstynget Bård Espelid.

Askøys varaordfører møter pressen utenfor rådhuset på Kleppestø, etter at politiet torsdag ettermiddag offentliggjorde konklusjonene i den foreløpige obduksjonsrapporten av den campylobactersmittede kvinnen (72) som døde 12. juni.

Smitten fra drikkevannet medvirket trolig til dødsfallet.

Dødsårsaken er trolig blodforgiftning som følge av infeksjon, og «campylobacterbakterier har trolig ført til en tarminfeksjon som har medført blodforgiftning», ifølge rapporten.

– Undersøkelsen viser at det er campylobaktene som trolig har ført til en tarminfeksjon, som igjen har ført til at kvinnen fikk blodforgiftning, sier politiadvokat Cathrine Krohn til NRK.

Bård Espelid

BEKLAGER: – Tankene våre går først og fremst til den berørte familien, sier varaordfører Bård Espelid.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Beklager på kommunens vegne

Campylobacter-bakterien er funnet i høydebassenget på Øvre Kleppe, som er utpekt som synderen bak smitteutbruddet på Askøy, og flere steder på vannledningsnettet.

– Det er vondt å se de realitetene når vi leser obduksjonsrapporten, sier varaordfører Espelid.

– Tankene våre går først og fremst til den berørte familien. Det er bare å beklage, nok en gang, på kommunens vegne, at ikke vi har vært i stand til å levere trygt vann til våre innbyggere. Dette viser alvoret i den situasjonen våre innbyggere har vært eksponert for.

Redusert immunforsvar

Kvinnen hadde det Haukeland universitetssjukehus tidlig omtalte som en «alvorlig bakenforliggende lidelse». Dette svekket immunforsvaret og gjorde 72-åringen ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning.

Patologens foreløpige konklusjon er at kvinnen fikk blodforgiftning grunnet en campylobacterinfeksjon i tarmen, og at dette neppe ville skjedd uten redusert immunforsvar.

– Immunforsvaret var sterkt svekket av behandlingen, sier politiadvokat Krohn.

Hun understreker at politiet avventer den endelige obduksjonsrapporten.

Krohn har også påtaleansvaret for saken om dødsfallet til en ett år gammel gutt, der obduksjonsrapporten viste at campylobakterbakterien kan ha bidratt til å forverre tilstanden, men at blodforgiftning av streptokokker var dødsårsaken.

Krohn sier de samkjører arbeidet sitt med fylkeslegen for å avklare om de to avdøde fikk forsvarlig helsehjelp.

Cathrine Krohn

POLITIADVOKAT: Cathrine Krohn.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Ønsker sterkt å si unnskyld

Politikerne i kommunestyret på Askøy fikk torsdag en orientering om situasjonen, i det som var det første kommunestyremøtet etter utbruddet.

Ordfører Terje Mathiassen brukte anledningen til å si unnskyld.

– Jeg beklager sterkt at kommunen ikke har greid å gi reint vann til mange av Askøys innbyggere. Jeg ønsker sterkt å si unnskyld, sa ordføreren til de fremmøtte representantene.

Debatten om vannforsyningen og utbruddet er utsatt til over sommeren. Kommunestyret utsatte også potensielt splittende budsjettsaker.

– I lys av situasjonen ønsker vi et samlende og rolig møte, grunngav varaordfører Espelid overfor NRK før møtestart.

Terje Mathiassen kommunestyremøte Askøy

BEKLAGET: Askøy-ordfører Terje Mathiassen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK