Hopp til innhold

Dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern

Mannen som er dømt for drapet på kunstner og kaféeier Mona Nordås på Evanger i 2016, må fortsatt være under tvungent psykisk helsevern.

Det slår Søndre Østfold tingrett fast i en ny dom.

Mannen mener selv at han er frisk, men dette er retten uenig i. Tingretten viser til at mannen har evne til å skjule symptomer, og at helsevesenet derfor vil ha det vanskelig ved å følge han opp dersom det tvungne vernet faller bort.

Retten tror også at mannen vil slutte på medisiner om han ikke blir tvunget til det, og dermed kan risikere å havne i psykose.

Den rettspsykiatriske erklæringen om mannen heveder at risikoen for vold er høy, dersom mannen ikke får behandling.

Retten kommer derfor til at de mener at fortsatt tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne samfunnet.

Dommer om tvungent psykisk helsevern skal prøves på nytt hvert tredje år, men kan også bli prøvd hvert år dersom den dømte ønsker det.

Mannens forsvarer, Rolf Knudsen, sier at han ikke har snakket med klienten sin, og at det derfor ikke er tatt stilling til ankespørsmålet.

Den dømte mannen blir behandlet på en institusjon på Østlandet, og det er derfor Søndre Østfold tingrett behandlet saken.