Dømt for nettovergrep mot 62 barn – slapp forvaring

66-åringen som torsdag ble dømt til 8 års fengsel for seksuelle overgrep mot 62 barn, burde ha vært dømt til forvaring, mener bistandsadvokat. Han er gammel og har for dårlig helse, mener aktor.

Overgrepstiltalt hordalending

Torsdag ble den 66 år gamle mannen fra Hordaland dømt for overgrep mot 62 barn i Norge og på Filippinene.

Foto: NBI,

Halvannet år etter at mannen ble pågrepet i Bergen, mistenkt for en rekke overgrep mot barn i Norge og på Filippinene, ble mannen torsdag dømt i Bergen tingrett til 8 års fengsel. Dommen var i tråd med aktor Marit Bakkeviks påstand.

Hordalendingen ble blant annet dømt for å ha bestilt direkteoverførte nettovergrep fra Filippinene. Ifølge dommen instruerte han 20 filippinske barn til å utføre seksuelle handlinger på hverandre, mens handlingene ble filmet og direktesendt på nettet.

Deler av dette materialet klippet han til filmer som han sendte til svært unge norske jenter.

Aktor har foreslått 8 år. Retten har kommet frem til at forslaget er passende. I utgangspunktet kunne 9 år vært passende, men tilståelse på flere punkter skal ha betydning.

Straffeutmålingen i saken mot hordalendingen / Bergen tingrett

Vanskelig påstand

Aktor Marit Bakkevik i Bergen tingrett

Aktor Marit Bakkevik sier det var vanskelig å komme frem til hva hun skulle nedlegge som påstand.

Foto: Leif Rune Løland /NRK

Saken mot hordalendingen er den første av flere store nettovergrepssaker som skal opp for retten i tiden fremover. Bakkevik innrømmer at det var vanskelig å regne seg frem til hvilket nivå straffen burde ligge på.

– Det er en svært omfattende sak, og det er ikke mye å sammenligne med. Så man leter etter et passende nivå, men som retten har påpekt, har han langt på vei erkjent de faktiske forhold.

Aktoratet vurderte å legge ned påstand om forvaring, men selv om mannen er dømt for lignende forhold tidligere, mener Bakkevik at forvaring ikke var nødvendig i denne saken.

– Hvis den forventede tidsbestemte straff hadde vært kortere, kunne det ha vært nødvendig med forvaring. Men i dette tilfellet fremstår ikke det som nødvendig, sier statsadvokaten.

Hun sier man også må ta hordalendingens alder og helsesituasjon med i vurderingen.

Vil ha forvaring

Advokat Kristin Jensen Undheim

Bistandsadvokat Kristin Jensen Undheim representerer to av de norske ofrene i saken.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

66-åringen ble i 2013 dømt til 10 måneders fengsel for å være i besittelse av om lag 100.000 bilder og over 700 filmer med grove seksuelle overgrep mot barn. Flere av overgrepene mannen i dag er dømt for, skjedde like etter at han slapp ut av fengsel.

Bistandsadvokat Kristin Jensen Undheim sier hun gjerne skulle ha sett at Bergen tingrett dømte mannen til forvaring.

– Det hadde vært et viktig signal. Rett forut for en del av forholdene, var han inne til soning i en annen tilsvarende sak. Så slipper han ut, og i prøvetiden forgriper han seg mot flere nye barn. Da hadde det vært riktig å legge ned påstand om forvaring.

Undheim representerer to av jentene som har blitt utsatt for mannens nettovergrep og forteller at foreldrene deres er bekymret for hva som skjer når han igjen slipper ut.

– Han skal sone to tredjedeler av dommen. Hvem er det som passer på at han ikke setter seg til med en datamaskin etterpå. Det er der forvaringsinstituttet kommer inn. På den måten kan man forhindre at han gjør det igjen.

Håper saken ankes

Bistandsadvokaten er likevel ikke overrasket over at aktor ikke la ned påstand om forvaring.

– Men jeg var litt skuffet. Jeg synes de kunne vært litt friskere og nedlagt påstand om forvaring, så kunne retten ha fått prøvd det.

Da rettssaken mot 66-åringen startet i begynnelsen av november, erkjente mannen delvis straffskyld for flere av postene i den svært omfattende tiltalen, men etter bevisførselen endret han standpunkt, og erkjente straffskyld for alle tiltalepunktene mot de 42 norske jentene.

Jensen sier hun er veldig fornøyd med at tiltalte er dømt for alle forhold det var tatt ut tiltale for, og at hun er fornøyd med at han fikk en straff som var i tråd med aktors påstand. Likevel håper hun saken ankes.

– Det som er med denne saken, er at vi har lite støtte i tidligere rettspraksis for utmåling av straff. Denne saken er på en måte den første i rekken av flere saker som skal prøves for retten. Derfor synes jeg det hadde vært interessant om Høyesterett hadde ment noe om straffenivået i en slik sak.

Belastende

En av de andre bistandsadvokatene i saken, Ingrid Holm Ellingsen, mener det er grunn til å tro at straffutmålingen i denne saken er særlig viktig fordi saken er én av de første i sitt slag og av et slikt omfang.

– I så måte kan resultatet i denne saken bli retningsgivende for senere saker. Jeg mener at det av den grunn hadde vært prinsipielt viktig å få en nærmere gjennomgang av utmålingen av en overordnet instans, og da særlig med tanke på den samlede vurderingen retten skal foreta etter straffelovens § 62.

Gisle Didriksen

66-åringens forsvarer Gisle Didriksen, sier hans klient vurderer om dommen skal ankes.

Foto: Leif Rune Løland/NRK

Samtidig minner hun om at en anke vil medføre ytterligere belastninger for sakens parter, og at det endelige resultatet utsettes.

Tiltaltes forsvarer, Gisle Didriksen, sier til NRK at hans klient mener straffen er for streng.

– Han har tatt betenkningstid, og vil benytte tiden til å studere dommen nøye og vurdere om dommen skal påankes, både med hensyn til deler av skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier Didriksen.