Dommer røpet hemmelig undersøkelse av pengejuks – staten må ut med millionbeløp

Treningssentergründeren mistenkte at partnerne svindlet ham. Men en tabbe fra tingrettsdommeren spolerte sjansen hans til å bevise det.

André Svanevik i retten

I RETTEN: – Jeg er lettet, og veldig fornøyd med å ha fått en dom som jeg mener er riktig, sier treningssentergründer André Svanevik.

Foto: Privat

– Dette var en deilig nyhet. Jeg fikk vite det av advokaten min i dag tidlig, sier André Svanevik til NRK.

Borgarting lagmannsrett har tilkjent 30-åringen over én million kroner i erstatning og saksomkostninger. Det er staten som må punge ut, etter en tabbe begått av en tingrettsdommer i 2015.

Dermed er det satt foreløpig punktum for én av sakene i det som har blitt en svært kompleks og konfliktfylt strid med Svanevik og de tidligere partnere involvert.

Som 22-åring startet Svanevik treningssenteret Crossfit Bergen AS i 2010. Året etter solgte han halvparten av aksjene. Etter dette begynte økonomien å gå dårlig, selv om senteret hadde god inntjening, ifølge Svanevik.

Han ba derfor om innsyn i medeiernes andre selskaper, for å finne ut om noen av pengene fra treningssenteret kunne ha blitt skjult der.

– Senteret hadde god inntjening, men gikk likevel i minus. Det var mistanke om uregelmessigheter, og oppsto veldig sterke motsetninger mellom aktørene, sier Svaneviks advokat, Hugo Pedersen Matre.

Dommeren varslet om aksjon

Svanevik bestemte seg for å gå rettens vei for å få innsyn i økonomien i medeiernes andre selskaper, for å finne ut om det var grunnlag for å reise erstatningssak mot dem.

Etter hele fem runder i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett, fikk han medhold i at det kunne gjennomføres «bevissikring uten forutgående varsel».

Altså fastslo retten at det kunne aksjoneres mot medeiernes andre selskaper, uten at medeierne først ble informert, i jakt på eventuelle uregelmessigheter.

Men så skjedde dommertabben. Parallelt med denne saken, var nemlig en arbeidsrettssak sak med partene involvert under opprulling i Bergen tingrett.

Under en samtale om denne, fortalte dommeren medeiernes advokat om den planlagte bevissikringsaksjonen – som altså skulle være hemmelig.

– Grunnen til at bevissikringen skulle gjennomføres uten varsel, var at det var fare for bevisforspillelse. Når dommeren kom i skade for å informere motpartens advokat, ødela det vår mulighet til å følge opp erstatningssaken, sier advokat Matre.

André Svanevik

FÅR EN MILLION: André Svanevik er tilkjent over en million kroner i erstatning og saksomkostninger.

Foto: Privat

Retten: Dommer spolerte bevissikring

Han sier Svanevik mistenkte at medeierne hadde skjult et «betydelig beløp» for ham. Men med dommertabben forsvant altså muligheten til å skaffe bevisene som trengtes.

Dommeren har selv forklart at hun informerte medeiernes advokat om bevissikringen av hensyn til sin egen habilitet i arbeidsrettssaken, og at hun på forhånd hadde varslet Svaneviks tidligere advokat om at hun ville gjøre dette.

Men Borgarting lagmannsrett mener behovet for habilitetsavklaring uansett ikke kan «rettferdiggjøre at bevissikringssaken ble varslet og dermed spolert».

De slår det fast som «ubestridt at plikten til hemmelighold er brutt», ved at dommeren «ga informasjon om bevissikringssaken» til medeiernes advokat.

Må ut med over en million

Svanevik kan ikke bevise hvor mye penger han angivelig skal ha blitt lurt for. Men det han kunne bevise, var hvor store kostnader han hadde hatt til saken om bevissikringen, som det altså aldri ble noe av.

– Vi har forståelse for at det kan skje arbeidsuhell, så vi valgte å ikke saksøke dommeren det gjelder, men i stedet Domstolsadministrasjonen, for det vi mener er en systemfeil. Vi mener de bør rydde opp, når denne typen uhell finner sted, sier advokat Matre.

Oslo tingrett ga i slutten av 2016 Svanevik medhold. De dømte Domstolsadministrasjonen til å betale ham i underkant av 400.000 kroner i erstatning for utgiftene til bevissikringssaken, samt vel 400.000 kroner i saksomkostninger.

Domstolsadministrasjonen anket, og mandag falt den for Svanevik gledelige dommen i Borgarting lagmannsrett:

Anken forkastes, dommen fra Oslo tingrett står, og Domstolsadministrasjonen må betale Svanevik ytterligere 223.738 kroner i saksomkostninger.

Dermed må staten ut med totalt over en million kroner i kjølvannet av dommertabben.

– Jeg er lettet, og veldig fornøyd med å ha fått en dom som jeg mener er riktig, sier Svanevik til NRK.

– Aldri skjedd før

Advokaten hans sier de i jakten på relevante dommer å vise til, ikke klarte å finne at lignende saker har vært behandlet i norsk rett noen gang.

– Så langt vi har klart å avklare, har dette aldri før skjedd, sier Hugo Pedersen Matre.

Han frykter derfor Regjeringsadvokaten, som har ført saken for Domstolsadministrasjonen, kan komme til å anke den til Høyesterett.

– Men saken er til sammen behandlet syv ganger i retten, så vi håper jo at det nå blir satt punktum, sier Matre.

Regjeringsadvokaten mener Svaneviks sak omfattes av tvistelovens § 20-12. Den sier at feil saksbehandling i retten kun gir erstatning hvis man blir «påført sakskostnader» – mens Svaneviks kostnader til bevissikringssaken altså var påløpt på forhånd.

Kari Sigurdsen, advokat

Regjeringsadvokat Kari Sigurdsen

Foto: Jorun Vang / NRK

Borgarting lagmannsrett tvilte seg likevel frem til at tvistelovsparagrafen ikke var ment å gjelde denne typen saker, og slo som Oslo tingrett fast at Svanevik har krav på erstatning etter skadeserstatningslovens § 2-1.

Domstolsadministrasjonen har en måneds ankefrist. Kari Sigurdsen, som har ført saken for Regjeringsadvokaten, er tirsdag opptatt i retten, og har derfor ikke fått gjennomgått dommen.

– Jeg ønsker av den grunn ikke å gi noen kommentar, skriver hun i en SMS til NRK.