Dømd til 120 dagar fengsel

Ein mann i slutten av tenåra er i Sogn og Fjordane tingrett dømd etter at han hadde seksuell omgang med ei jente som ikkje var fylt 15 år. Mannen har tilstått forholdet. Retten har blant anna lagt vekt på at den seksuelle omgangen var frivillig.