Hopp til innhold

Dof går konkurs

Onsdag kveld blei det kjent at offshorerederiet Dof ASA går konkurs.

Skandi Iceman er eit av fartøya til DOF Subsea.

«Skandi Iceman» er eit av fartøya til Dof Subsea, eit av underselskapa.

Foto: DOF

– Eg har jobba her i 25 år, så det er ikkje overraskande å seia at eg synest det er veldig trist, seier konsernsjef Mons Aase til NRK.

I børsmeldinga som blei sendt ut ved 21-tida onsdag kveld, står det at selskapets kreditorar no har bede retten om å opna konkurs i Dof ASA fordi dei meiner det ikkje er grunnlag for rekonstruksjon.

E24 skreiv først at kreditorane er villige til å inngå ein avtale der dei tar over eigarskapet av Dof Services AS og dotterselskapa og legg til rette for rekonstruksjon i desse.

Dermed vil ingen av dei kring 4000 tilsette i selskapsgruppa mista jobben.

Dette er fordi det berre er det børsnoterte morselskapet som opnar konkursbehandling i morgon.

– I praksis vil jo selskapet, eller gruppa, drifta vidare heilt som normalt. Ingen tilsette eller kundar vil bli råka av dette, seier Aase.

Aksjonærane tapar alt

Advokat Egil Horstad vart i desember oppnemnd av tingretten som rekonstruktør for selskapet, for å sjå om selskapet kunne koma på beina att.

– No går dette mot ein ende i og med at kreditorane har sagt at dette ikkje kan lukkast, seier Horstad.

På fredag vart det klart at ein ikkje stor nok del av aksjonærane ville godta forslaget som låg i bordet. Det gjekk ut på at dei skulle få 3,75 % av verdien av selskapet.

DOF supplyskip i Bergen havn

Eit DOF supplyskip i Bergen hamn.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Det opphavlege forslaget som vart lagt fram på generalforsamlinga i haust, var at aksjonærane skulle få 4 prosent. Heller ikkje det gjekk gjennom.

– Skjebnens ironi oppi dette er at i ein konkurs blir alle aksjonærverdiane borte. Dei får ingenting, seier Horstad.

Sidan det er morselskapet som no er konkurs, blir ikkje dei tilsette råka. Dei er tilsette lengre nede i strukturen.

– Så lenge ein finn ei løysing der morselskapet sine eigedelar blir tekne over av andre, blir ingen råka av det. Verken tilsette eller dei som har kontraktar med selskap lenger nede i strukturen, seier Horstad.

I morgon tidleg vil Horstad senda over dokument til tingretten.

– Så vil eg tru at tingretten ganske tidleg i morgon vil ta stilling til det dei skal ta stilling til, og, vil eg anta, opna konkurs, seier Horstad.

Les også Norsk solindustri mot stupet utan meir statleg støtte

Norsun i Årdal