Hopp til innhold

Dødsvegen E16 har kostet milliarder

Dødsulykkene og personskadene på E16 øst for Bergen har kostet samfunnet over 7,5 milliarder kroner, ifølge NAF. Aldri før har så mange omkommet på strekningen som i år.

Kollisjon mellom buss og personbil
Foto: Arnstein Karlsen

54 mennesker har mistet livet på «dødsveien» E16 siden tidlig på 90-tallet. 46 av disse har omkommet på strekningen mellom Bergen og Voss.

I 2011 har sju personer omkommet på hovedinnfartsåren til Bergen fra øst. Det er flere enn noen andre år siden veien åpnet.

Veistrekningen er med det en av de mest ulykkesutsatte i landet så langt i år.

  • Klikk på markørene på kartet over for å se video av strekningene der ulykkene har skjedd.
Brannsjef i Voss kommune, David Skjerven

FORFERDELIG: Brannsjef David Skjerven har rykket ut til ti dødsulykker. Det er et forferdelig syn som møter oss, forteller han.

Foto: Steinar Nedkvitne / NRK

– Vi kan ikke leve med at det er så mange ulykker. Brannmannskapet vårt er svært preget av at ulykkene har kommet så tett det siste året, forteller brannsjefen i Voss, David Skjerven.

Les også: – En skam at regjeringen ikke ruster opp E16

Skjærer løs omkomne

Brannvesenet er de som først rykker til et ulykkessted. Dødsulykkene har kommet så tett i år at mannskapet til Skjerven ikke klarer å bearbeide følesene mellom hver gang.

– Nå må de dele på jobben med å gå helt fram til de omkomne, forteller han.

Brannsjefen selv har vært med på ti dødsulykker, i flere av dem har det vært flere omkomne.

– Det er et helt forferdelig syn som møter oss. Flere av de omkomne har sittet fastklemt og vi må skjære dem løs. Da kommer vi svært tett på, forklarer han.

Enorme kostnader

Ulykkesstrekningen koster ikke bare liv. De mange ulykkene, med over 200 drepte og skadde siden veien sto ferdig i 1991, har kostet samfunnet flere milliarder kroner.

De 54 trafikkdrepte alene har alene medført kostnader omtrent 1,6 milliarder på 20 år.

I tillegg er kostnadene forbundet med de mest alvorlige personskadene på minst 1,5 milliarder.

Det viser en utregning NRK har gjort på bakgrunn av tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI), Vegdirektoratet og Trygg Trafikk.

Et spart liv i trafikken er verdt 30 millioner, ifølge TØIs beregninger.

Se hele strekningen Trengereid-Voss:

Video Slik er det å kjøra E16 frå Trengereid til Voss

Slik er det å kjøra E16 frå Trengereid til Voss. Foto: Alrik Velsvik

SE KORTERE VEISTREKNINGER: Trengereid-Vaksdal I Vaksdal-Dale I Dale-Evanger I Evanger-Voss

Mye underraportering

Tallene viser at dødsveien har kostet samfunnet over tre milliarder kroner siden den ble åpnet, men Norges Automobil-Forbund (NAF) mener tallet mer enn dobbelt så høyt.

– Tallet er i realiteten på mer enn 7,5 milliarder, sier Christer Tonheim, samfunnsøkonom og politisk rådgiver hos NAF.

Han viser til at regnestykket ikke inneholder lettere personskader, og sier at det i tillegg er stor grad av underrapportering av skader på norske veier.

Justerer man også for dagens kostnadsnivå, blir summen på svimlende 7,65 milliarder kroner, viser NAFs utregninger, som blant annet er basert på registrerte personskader fra forsikringsbransjen og norske sykehus.

– Nedslående

Og NAF kunne gjort regnestykket enda større, mener Tonheim.

– Dette tallet er for lavt, for det utelater materielle skader og underrapportering på de mest alvorlige personskadene. Så de samfunnsøkonomiske kostnadene er i realiteten mye større, sier han.

NAF kaller tallene nedslående og skremmende.

– Vi snakker om mennesker, om venner, familiemedlemmer og kjente. Det er rett og slett trist, sier Tonheim.

– Det haster å gjøre noe

Tallene viser at det haster med å gjøre noe med kvaliteten og sikkerheten på veien, ifølge NAF-rådgiveren.

– Det gjør de definitivt. Vi kan ikke akseptere at så mange blir drept og hardt skadd på én bestemt veistrekning. Hvis regjeringen mener alvor med null-visjonen, så kan man rett og slett ikke sitte stille og akseptere dette, sier Tonheim.

Håper på penger

Statens Vegvesen ser så alvorlig på disse ulykkene, at de det siste halvåret har jobbet med en rapport der de har analysert ulykkene på en del av strekningen.

Onsdag kommer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Hordaland, der hun skal presentere denne rapporten, og strakstiltak som skal gjøre E16 sikrere.

Mange håper at hun har med seg penger til større utbedringer på dødsveien.

NRK har vært i kontakt med samferdselsministeren, men hun vil ikke kommentere tallene før rapporten legges frem i morgen.