DNB innfører klimakrav – nektet lån til firma som drev med engangsplast

Selskap som driver med engangsplast er ikke populære kunder hos Norges største bank. NHO ønsker endringene velkommen.

Starbucks War on Christmas

RISIKABELT: Bedrifter som driver med engangsplast er ikke populære kunder for bankene.

Foto: Elaine Thompson / Ap

For ikke lenge siden nektet DNB å gi lån til et selskap som drev med engangsplast. Det var ikke tilfeldig.

Miljø- og klimavurderinger har blitt viktig når banken vurderer hvor risikoutsatt nye kunder er.

– Vi har nå inkludert dette i kredittprosessen vår, som jo er «the holy grail» for en bank, sier konserndirektør for bedriftskunder, Benedicte Schilbred Fasmer.

Benedicte Schilbred Fasmer

TROR FLERE FØLGER: Konserndirektør for bedrift, Benedicte Fasmer, tror de aller fleste bankene vil følge i DNB sine fotspor.

Foto: Stig B. Fiksdal / DnB

Lavere andel olje og gass

Flere bedrifter har allerede fått nei på sine lånesøknader etter at den nye strategien ble innført.

– Dette handler om bedrifter som vi opplever har for høy klimarisiko, som vi ser ikke er bærekraftig på lang sikt og som vi ikke opplever tar tak i utfordringene på en god måte.

Banken har også redusert andelen lån som går til selskap i fossilbransjen. Samtidig påpeker konserndirektøren at banken gjerne gir lån til tiltak som stimulerer til økt bærekraft hos bedriftene.

– Det handler først og fremst om at vi ønsker å bli mindre oljeavhengig, og spre utlånene våre på flere bransjer og sektorer.

Arne Austreid

SPÅR SNARLIG ENDRING: Innen ett år vil også Sparebank1 SR-Banks lånekunder blir stilt spørsmål om klimarisiko, tror konserndirektør Arne Austreid.

Foto: SR-bank

Sparebank1 kommer etter

– Det er ikke unaturlig at DNB går foran, sier Arne Austreid, konserndirektør i landets nest største norske bank, SpareBank 1 SR-Bank.

I år har banken for alvor erkjent at de ikke har vært gode nok på klimarisiko. Nå tar de grep for å øke kompetansen. I løpet av kort tid år vil også deres lånekunder bli stilt spørsmål om de har et bevisst forhold til bærekraft og klimarisiko, sier Austreid.

FNs siste klimarapport viser at verden ligger etter med å nå målsettingene sine. Og vi vet at vår virksomhet kan han betydning, så da blir det naturlig å gjøre dette.

Heller ikke SpareBank 1 SR-Bank har ønske om å ekspandere innenfor olje og gass. Samtidig vil de beholde både store og mindre kunder som de allerede har i oljebransjen.

Tom Knudsen

REGIONDIREKTØR: Tom Knudsen i NHO Vestlandet mener næringslivet ønsker klimakrav velkommen, men understreker viktigheten av å utøve skjønn.

Foto: Moment studio

NHO: – Dette er positivt

Regiondirektør i NHO på Vestlandet, Tom Knudsen, er ikke overrasket over DNBs endringer.

– Vi mener det er positivt at dette settes på agendaen og at det blir en dialog mellom bedriften og banken. Næringslivet står overfor klimautfordringer som vi må ta på alvor.

Knudsen oppfordrer bedriftene til å tenke gjennom klima når de planlegger fremtiden.

– Jeg tror det skal mye til før man får avslag i banken. Her må man utvise et klokt skjønn.

Advarer mot konkurser

NRK fortalte nylig om Norsk Klimastiftelse som advarer mot at hele sektorer i næringslivet kan forsvinne, dersom ikke selskap henger med i grønne skiftet.

Med sin nye strategi håper DNB å få fart på omstillingene.

– Klimaendringer er en trussel mot økonomien, for oss som bank og kundene våre. Som et ansvarlig næringsliv er vi nødt til å bidra for å løse verdens klimaproblemer.

Bærekraft er også god business, mener konserndirektøren.

– De bedrifter som ikke har bærekraft i sin forretningsstrategi kommer ikke til å være levedyktig på lang sikt. Her er det definitivt et forretningsmessig grunnlag for oss.