Dieselsøl i vegen ved Knarvik

Etter melding om dieselsøl er brannvesenet ute for å legga absorberande middel i alle tre rundkøyringane ved Hagelsundbrua på E39 mellom Flatøy og Knarvik. Det er glatt vegbane på staden, og entrepenør er på veg.