Dieselprisen pressar inntekta

Dieselprisen har auka med 2,07 kroner per liter sidan 2016. Det er ein vekst på nær 29 prosent, ifølge Budsjettnemnda for jordbruket. Det får følgjer for bøndene. Prishoppet gir landbrukssektoren ein samla kostnadsauke på 253 millionar kroner, nær 5.900 kroner per årsverk, skriv Nationen. I tillegg har prisen på straum og anna energi auka, skriv avisa.

Traktor teiknar opp
Foto: Åsta Urdal / NRK