Hopp til innhold

Dieselbilene kveler Bergen

Regjeringen oppfordret til diesel, men nå er dieselbilene i ferd med å ødelegge livskvaliteten til bergenserne.

Eksos

TRE GANGER SÅ MYE UTSLIPP: Det er ikke miljøvennlig å kjøre dieselbiler i disse dager.

Foto: JOE RAEDLE / AFP

Tirsdag viste målestasjonene i byen over dobbelt så høye verdier enn det som er tillatt for nitrogendioksid.

Og dieselbiler må ta en stor del av skylden.

Forurenser tre ganger så mye


Tall fra SFT viser at dieselbiler kjøpt før 2009 slipper ut tre ganger mer NOx og ti ganger mer svevestøv enn bensinbiler. Tall fra Opplysningskontoret for vegtrafikken viser at andelen dieselbilar i Bergen doblet seg fra 2005 til 2009.

LES OGSÅ: Stenger ett felt for solobilister

Den utviklingen har blitt styrt av avgiftspolitikken til regjeringen.


- Hensikten med å få flere til å gå over til dieselbil, var jo blant annet at det er mer gunstig ut fra et klimaperspektiv, sier miljøvernminister Erik Solheim.

- Miljøvern er ikke enkelt

Miljøvernministeren vil ikke være med på at regjeringens politikk har vært feilslått.

- Dette viser bare at miljøvern ikke er en enkel sak. Vi må oppsummere de ulike sidene ved dette på en grundig måte. Vi ønsker både å få ned de lokale utslippene og få ned klimautslippene. Vi må legge opp en avgiftspolitikk som sikrer begge disse tingene, sier Solheim.

LES OGSÅ: Truer Vegvesenet med millionbøter