Dette vil byens neste leder med Bergen

Bergens neste byrådsleder heter Martin Smith-Sivertsen (H) eller Harald Schjelderup (Ap). Les hva de svarte – ord for ord – da de møttes til en siste duell før valget.

Smith-Sivertsen og Schjelderup i duell

BYRÅDSLEDERDUELL: Se duellen mellom Martin Smith-Sivertsen (H) og Harald Schjelderup (Ap) fra Litteraturhuset i Bergen. Debattleder er NRKs Oddgeir Øystese.

Valglogo
Toppkandidatene

BERGENSDEBATTEN: Listetoppene var samlet til debatt i Bergen torsdag kveld.

Foto: NRK

Torsdag kveld ble den siste store Bergensdebatten før mandagens valg avholdt på Litteraturhuset. En rekke ulike temaer ble debattert av partienes listetopper.

Det største spenningsmomentet før valget i Norges nest største by, er naturligvis hvem som blir byrådsleder de neste fire årene.

LES OGSÅ: Hvor ble det av alt bråket i Bergen?

Nåværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) møtte utfordreren Harald Schjelderup (Ap) til den siste duellen før det blir avgjort hvem av dem som skal styre byen frem til 2019.

meningsmålingene ligger Ap godt an, og Smith-Sivertsen erkjenner at Høyre har en jobb å gjøre i valgkampinnspurten.

– Vi fokuserer på de viktigste sakene, de som kan mobilisere tidligere Høyre-velgere til å komme ned fra gjerdet og putte Høyre-seddelen i stemmeboksen, sa Smith-Sivertsen.

Byrådslederkandidatene

BERGENS NESTE SJEF: Martin Smith-Sivertsen (H) og Harald Schjelderup (Ap) før duellen.

Foto: Eva Cathrine Berget / NRK

Så innledet debattleder Oddgeir Øystese fra NRK duellen med å be den sittende byrådslederen liste opp Høyres viktigste saker.

Du kan se duellen i videovinduet øverst. Eller lese her hva de to byrådslederkandidatene svarte:

– Det er Høyre som leverer ambisjoner

MSS: – Det viktigste budskapet er at vi må fortsette det løpet med kunnskap i skolen, vi må ha god økonomisk styring av byen, og så trenger vi ambisjoner. Vi trenger ambisjoner for byutviklingen, og det er det Høyre som leverer.

NRK: Hvorfor mener du, Schjelderup, det er viktig med et skifte?

HS: Både fordi Bergen en ny kurs og en ny ledelse. Vi trenger flere lærere på barnetrinnet, slik at alle barn lærer å lese, regne og skrive tidligere. Vi vet at vi må bygge eldreomsorgen bedre ut, med både flere hjemmebaserte tjenester og sykehjemsplasser, og så trenger vi bedre byluft, flere kollektivavganger, slik at vi får en grønnere by.

Og så handler jo dette også om tillit. Vi vet at halvparten av bergenserne har fått svekket tillit til sine politikere det siste året. Det synes jeg vi skal ta på alvor, og mitt mål er å gjenvinne den tilliten.

– Det er uaktuelt for Ap å øke eiendomsskatten

NRK: Økonomistyringen, med eiendomsskatten og Bergen sin kjempegjeld, er ikke det egentlig et argument for Ap, Smith-Sivertsen?

MSS: Nei, langt ifra. Vi har styrt denne byen med overskudd, og en trygg økonomi. Det er alltid utfordrende å styre en kommune, men vi har god styring om økonomien. Når vi har innført eiendomsskatt, så er det fordi vi har satt i gang tidenes skolesatsing. Vi bygger nye skoler, vi renoverer skoler, vi har kartlagt alle skolene, så det er en stor jobb vi holder på med.

Vårt mål, det er at når vi er kommet opp, og kommet skikkelig i gang med dette her, og begynt å få avdragene opp, så kan vi begynne å redusere eiendomsskatten igjen. Så vårt mål er å redusere eiendomsskatten.

For oss er jo eiendomsskatten noe midlertidig som vi har. For Arbeiderpartiet, så er jo eiendomsskatten noe de vil ha for evig tid. Forrige gang Arbeiderpartiet styrte, det er lenge siden, tolv år siden, så hadde de både eiendomsskatt og kommune-Norges største underskudd.

HS: Nå har jo Martin Smith-Sivertsen brukt nær sagt hele valgkampen til å snakke om eiendomsskatten og Arbeiderpartiet. Og bare la meg gjenta det, nok en gang, Martin; det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å øke eiendomsskatten.

Vi skal med glede begynne å redusere den, den dagen vi har gjenvunnet den økonomiske handlefriheten i Bergen, og den dagen vi har en regjering som prioriterer barn og eldre fremfor å kutte i skatten til de rikeste.

Smith-Sivertsen: – Skal du lure velgerne?

MSS: Harald, du har gått inn i valgkampen uten å komme med reelle forslag om hvordan man skal omprioritere og hvordan man skal gjøre det. Vi har vist at vi kan styre, vi har vist at vi kan prioritere. Du har kommet med noe som heter syv steg for en bedret bergensøkonomi, som inneholder ingenting.

Sånn at problemet med det du sier, det er det at når dere kommer med dyre valgkampløfter, som dere faktisk gjør gjennom denne valgkampen, så må dere jo finansiere det. Hvor skal du finansiere det? Skal du øke eiendomsskatten likevel? Eller skal du lure velgerne og ikke gjøre det du har sagt du skal gjøre?

Martin Smith-Sivertsen i duell

FORTSETTER SOM BYRÅDSLEDER?: Martin Smith-Sivertsen (H).

Foto: NRK

HS: Martin, du snakker jo med to tunger her. Først så sier du det at økonomien er under kontroll, så sier du at den er så krevende at vi må beholde eiendomsskatten. Da forteller jo det at Bergen er i en krevende økonomisk situasjon. Og vi lover ikke gull og grønne skoger, vi. Vi sier det at det viktigste vi gjør nå i første omgang er å skjerme dem som trenger fellesskapet mest.

NRK: Du går sterkt imot kutt som han har foreslått?

HS: Ja, det er helt rett.

NRK: Du vil skjerme dem, du vil ikke ha mer eiendomsskatt – hvor tar du pengene fra?

HS: Når Martin Smith-Sivertsen ønsker å kutte i dagtilbudet til psykisk syke, så vet vi at det betyr større utgifter for kommunen på sikt. Når du stenger idrettshaller tidligere om fredagen, så betyr det at ungdommer driver dank, knuser ruter, og så blir det dyrere for kommunen på sikt.

Vi sier nå: Bud nummer én nå, er økonomisk ansvarlighet. Gjennom trygg økonomisk styring, så gjenvinner vi den økonomiske handlefriheten, og da kan vi satse på flere lærere og en bedre eldreomsorg.

– Martin ønsker å nedprioritere hjemmetjenestene

NRK: Martin Smith-Sivertsen, du sier at en skal ta ned igjen eiendomsskatten. Hva er realismen i det med den gjelden Bergen kommune har nå? Hva for et løfte er det?

MSS: Ja, altså, vår ambisjon er at vi mot slutten av valgperioden kan begynne å redusere eiendomsskatten. Og det er mulig fordi vi øker avdragene.

NRK: Hvor sannsynlig er det?

MSS: Ja, jeg vil si at hvis man velger Høyre og Frp og borgerlig side, så er det god sannsynlighet for at man får det til. Så det kommer vi til å jobbe knallhardt for. Og så er det det andre problemet i denne valgkampen her. Det ene er jo økonomi, hvor Arbeiderpartiet ikke har gitt noen gode svar, og ikke står til troende på dette med eiendomsskatten.

Men det andre er jo ambisjoner for byen; hvordan utvikle byen? Vi har lansert ambisjoner som «gåbyen», som å utvikle sentrum, vi har sagt vi vil øke sykkeldekningen fra tre prosent til ti prosent, ved å lage sykkeltunneler, ved å bedre sykkelveiene. Vi har ambisjoner.

NRK: Har dere ambisjoner, da, Schjelderup?

HS: Jo, men selvfølgelig. Og så er det noen som sier at de synes at vi ligner litt på hverandre, vi står her med dress og snakker om kroner og øre. Men det er jo stor forskjell på oss. Martin vil ha søndagsåpne kjøpesentre, jeg vil at søndagen skal være en annerledes familiedag. Det er én stor forskjell på oss.

Martin ønsker å nedprioritere hjemmetjenestene for eldre, det ønsker ikke vi. Det er jo klare forskjeller i det. Og så er vi veldig enige om at i en vanskelig økonomisk situasjon, så må det gå foran dyre løfter. Det er vi fullt innforstått med. Men vi må jo ha ambisjoner for byen og utvikle den.

Smith-Sivertsen: – Jeg er alvorlig bekymret

NRK: Denne syvpunktslisten din – Smith-Sivertsen angriper den for ikke å inneholde penger, bare noen punkter?

HS: Men det er jo veldig underlig. For jeg har ikke sett noen slik liste fra byrådet. Vi sier også at vi bør vurdere å nedbetale gjelden raskere. Men for eksempel: Vi ønsker å ha en smartere kommune gjennom mer samarbeid med de ansatte. Du bruker, Martin, mye penger på dyre vikarer. Vi ønsker å ha et vikarbyrå, det er billigere, det blir færre ansikter hjemme hos de eldre, og bedre kvalitet på omsorgen. Det er ett eksempel.

MSS: Jeg er alvorlig bekymret for akkurat dette her. Fordi at vi husker hvordan det gikk tidligere. Og det de egentlig sier på den listen, det er at de skal gjøre alt bedre. Akkurat som om de kommunalt ansatte gjør alt mye bedre i det øyeblikket Arbeiderpartiet kommer til makten. Slik er det ikke. Vi er egentlig ganske flinke i Bergen kommune.

Det de egentlig gjør, det er at de sier: «Vi må gå til staten og få mer penger». Men det er ikke slik det fungerer. Man er nødt til å ta utgangspunkt i de pengene man har, og så må man disponere dem på en riktig måte. Og der har ikke du gitt noen gode løsninger. Men det som bekymrer meg enda mer er egentlig skolepolitikken.

– Martin ønsker ikke å gripe tak i utfordringene

HS: Jeg er helt uenig med Martin. Vi har sagt at Bergen må øke sysselsettingen og få en aktiv næringspolitikk, slik at vi får økte skatteinntekter i Bergen. Ja, det er viktig. Ønsker vi å drive kommunen smartere? Ja, det ønsker vi.

Ønsker vi å være veldig tydelige overfor regjeringen på at de faktisk må prioritere barn og eldre fremfor skattekutt? Ja, det ønsker vi. Sånn at det er jo Martin her som ikke ønsker å gripe fatt i noen av de mest grunnleggende utfordringene Bergen har.

Harald Schjelderup i duell

OVERTAR MAKTEN?: Harald Schjelderup (Ap).

Foto: NRK

NRK: Men du, Smith-Sivertsen, sier jo at det egentlig er Arbeiderpartiet som har ansvaret for den økonomiske situasjonen i Bergen kommune.

MSS: Nei, det sier jeg ikke.

NRK: Det er i alle fall partifeller av deg som har skrevet det i avisen, er det ikke det?

MSS: Nei, altså, det vi har sagt er at da vi startet for tolv år siden, etter 16 år med Arbeiderpartiet i ledelsen, så var vi jo på denne Robek-listen, og man hadde et milliardunderskudd. Og det gjorde at de første årene kunne man ikke investere. Sånn at det var harde tak i begynnelsen. Nå har vi god kontroll på økonomien, og det må vi også ha i fremtiden.

Jeg er bekymret, fordi at det som lett skjer hvis Arbeiderpartiet slipper til med den måten de har tenkt å styre på, så skal de samarbeide med SV, og så har de dyre løfter her og dyre løfter der. Det som lett skjer, det er at når det kommer til stykket, så har ikke de mer penger enn oss, og da må de kutte, og da kutter de i tjenestetilbudet, og da øker de skatter og avgifter. Det bekymrer meg.

– Vi bygger jo skoler så det griner etter

NRK: Vi hadde egentlig ikke tenkt å diskutere skole, men vi kan ta en runde på det, siden dere begge har tatt det opp. Hvorfor er skole et argument for å stemme Arbeiderpartiet?

HS: For det første så har vi et skoleforfall nå som vi må ta igjen. Og det skyldes jo forsømt vedlikehold over mange år. Men byrådet har altså lukket øynene i hele sin styringsperiode, og måtte bli tvunget, av blant annet Arbeidstilsynet, som stengte skoler før det ble tatt tak i.

Så er det innholdet i skolen: Vi er for videre- og etterutdanning for lærere, slik som Høyre er. Men et annet problem med skolen, er at lærerne har ikke nok tid til å se den enkelte elev. Det gjelder de flinke som trenger faglige utfordringer, og det gjelder de svake, som trenger ekstra hjelp.

Derfor mener vi at tidlig innsats gjennom flere lærere på de første trinnene, gjør at flere lærer å lese, regne og skrive tidligere. Nesten en tredjedel gjennomfører ikke nå videregående opplæring i Hordaland. Det må vi gjøre noe med, allerede på barnetrinnet.

MSS: Tidlig innsats er jo noe vi har gått inn for, ikke minst takket være KrF på Stortinget, som har hjulpet oss med det. Det som er, det som bekymrer litegranne, det er at Arbeiderpartiet går til valg på en ny kurs. Men skolen, innholdet i skolen i Bergen, det er jo en suksess. Hvorfor skal man ha en ny kurs der?

Og det dere snakker om, det er å normere elevtall, og det er å se på SFO-ordningen, en helhetlig skolehverdag, og hva det nå er for noe. Jeg tror det er SV sin skolepolitikk som ligger bak. Og den vil føre til at man utvider på en måte ansvarsområdet til skolen, sånn at man egentlig konsentrerer innsatsen om alt annet enn det som er det viktigste, nemlig eleven, kunnskap og hva du har igjen. Og for øvrig så bygger jo vi skoler så det griner etter.

Schjelderup: – Vi skal være en by som viser omtanke

NRK: Dere må ha hjelp, begge to, sannsynligvis, av andre partier, for å komme til makten. Hva har du, Smith-Sivertsen, å by på overfor KrF, som du ikke har gitt dem tidligere?

MSS: Ja, altså, du kan si at kanskje det viktigste for oss, det er jo det at vi har styrt mange år med KrF. Så jeg er lei meg for at de gikk ut av byrådet, jeg er lei meg for at vi ikke klarte å lande den bybanen mot Åsane. Men hvis vi ser bort fra det som skjedde der, så har vi faktisk styrt godt med dem i mange år. Og det betyr at vi for eksempel har en plattform som vi styrer på i dag, som KrF er med på. Og vi har mye felles i vår politikk.

NRK: Schjelderup, du får lov å legge frem et bud, du også, her.

HS: Ja, jeg synes at KrF selv skal få lov å bestemme dette etter valget, slik som de ønsker. Men vi ønsker jo en by med små forskjeller og store muligheter for alle. Det er et engasjement jeg tror vi deler med flere partier, inkludert Kristelig Folkeparti. Vi vet at vi deler engasjementet for dem som trenger hjelpen vår aller mest, vi skal være en by som viser omtanke til dem som sliter, det er et engasjement vi deler.

Og så har vi en viktig verdisak som skiller oss fra Høyre, og det er at vi ønsker at søndagen skal være en annerledes familiedag, med tid til familien, eller gå turer, eller oppleve kultur og idrett.

Her kan du lese mer om bergenspolitikken. Hvem mener du kom best ut av debatten? Si din mening i kommentarfeltet.

Usikker på hvem du skal stemme på? Ta NRKs Valgomat.