Dette kosta føraren 1.500 kroner

Ein førar fekk 1.500 kroer gebyr for dårlege dekk på vogntoget i kveld. I alt vart 16 køyretøy undersøkt nærare under kontrollen ved Førde trafikkstasjon. Fire fekk bruksforbod for manglande sikring og utstikkande last. Ein busspassasjer mangla belte og må betale 1.500 kroner.

Manglande mønsterdjupne
Foto: Statens vegvesen