Dette er bakgrunnen for Fjord1-saka

Konkurransetilsynet set ned foten for sal av fylkeskommunen sine aksjar i Fjord1 til Torghatten. Dette er bakgrunnen for saka.

Vedtak i fylkestinget

VEDTAKET: 16 representantar røysta for og 15 mot då Fjord1-salet blei vedteke på Leikanger i fjor haust.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK