Hopp til innhold

Evaluering av skolen: – Det er for lite lek

Førsteklassinger leker for lite, viser evalueringen av seksårsreformen fra 1997. Lovis og Melissa synes det var skummelt å gå fra barnehagen til skolen.

Evaluering viser at det er for lite leik i skolen

Førsteklassingene Lovis og Melissa synes første skoledag var litt skummel, men var glade for at de hadde hverandre.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Ved Tveitevannet i Bergen har Minde skole aktivitetsdag.

Førsteklassingene Lovis Svensson Vollset og Melissa Zamil Al-Aama forteller om overgangen fra barnehagen til skolen.

– Det var ganske greit, men den første dagen var jeg litt flau, sier Lovis.

– Jeg synes det var litt skummelt, for jeg var veldig vant til å være i barnehagen, sier Melissa.

Da de startet på skolen kjente de nesten bare hverandre. Etter ett år har de lært å forstå bokstaver og skrive med ord.

Leking har de også fortsatt med. Det er verken for lite eller for mye:

– Akkurat passe, sier de.

For lite lek

Men det er ikke alle enige i.

Tirsdag mottok kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sluttrapporten «Klasserommets praksisformer 20 år etter. En evaluering av seksårsreformen».

Et av hovedfunnene var at det er for lite lek i skolen.

Seksårsreformen ble innført i 1997 av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. I 2018 bestemte Stortinget at den skulle evalueres.

27 år med seksåringer i klasserommet

Siden 2020 har forskere ved Oslo Met intervjuet og observert elever, lærere, skoleledere og skoleeiere fra åtte ulike skoler i landet.

Rapporten viser at det er stor variasjon i hvor mye barna får leke. Dagens klasserom er mer lærerstyrt, enn ved innføringen av seksårsreformen.

– Evalueringen viser at det er for lite lek i skolen i dag, sammenlignet med intensjonen i seksårsreformen og hva forskningen sier om hvordan barn best lærer, sier professor Elisabeth Bjørnestad.

Hun presenterte og overleverte rapporten i Kunnskapsdepartementet tirsdag.

Elisabeth Bjørnestad er professor på OsloMet.

Elisabeth Bjørnestad er professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Met.

Foto: OsloMet

– Bekymringsfylt

Bjørnestad påpeker at de yngste elevene opplever læring, utvikling, trivsel og motivasjon gjennom lek.

Rapporten viser at det er observert lite høytlesning i førsteklasse. Dette mener forskerne er bekymringsfullt.

«Noen klasserom har gjennomgående mye lekinspirerte aktiviteter. I andre klasserom er leken nesten helt fraværende, både som lek i seg selv og som inngang til læring. I de fleste observerte klasserommene er det lite lekemateriell framme, og mange har lite plass.»

Ifølge evalueringen brukes det mye tid på opplæring i språk og bokstaver.

Men flere lærere uttrykker bekymring for at bokstavinnlæringen tar tid fra andre aktiviteter.

«Noen lærere problematiserer at det er et større fokus på lesing enn på matematikk.»

Økt fokus på lek

Ved Minde skole merker de at mer lek har falt i god smak både hos elever og lærere. Leken har tilsynelatende ikke gått utover læringen:

– Det er heller sånn at leken styrker og fremmer læring, sier Erik løland, avdelingsleder for 1.-4. trinn.

Evaluering viser at det er for lite leik i skolen

Erik Løland forteller at de etterstreber mer læring gjennom lek på Minde skole.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Skolen har hatt spesielt fokus på leking blant de yngste, men kan bli enda flinkere til å drive lekebasert læring for de eldre, forteller Løland.

Det synes 4.-klassingene Emiil Berg-Pettersen og Emilie Sofie Magnussen-Hovdenes er en god idé:

– Vi vil ha mer leking, sier Emiil.

Emiil Berg-Pettersen og Emilie Sofie Magnussen-Hovdenes går i 4. klasse på Minde skole i Bergen og holder rundt hverandre på lekeplassen

Fjerdeklassingene Emilie og Emiil synes det hadde vært gøy med mer lek. Emiil liker å spille slåball og fotball i friminuttene, men synes ikke de får nok lek.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Flere lærere og ledere i skolen mener leken er under sterkt press.

– Lærere og ledere over hele landet har gjort sitt ytterste for å skape rom for leken. De kjemper ofte imot et system og en kultur som ikke ser verdien av lek. Nå må det snus, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen.

Ann Mari Milo Lorentzen, 1. nestleder i Utdanningsforbundet

Ann Mari Milo Lorentzen følger evalueringen på vegne av Utdanningsforbundet.

Foto: Harald Åker / Harald Åker

Foreslår heldagsskole

Nordtun trekker frem forslaget om heldagsskole for 1. og 2. trinn som særlig interessant, og noe regjeringen langt på vei allerede støtter.

Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, fotografert i Vandrehallen på Stortinget.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er positiv til tiltakene som er foreslått.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Dette er noe jeg helt klart vil se nærmere på, uttalte hun under fremleggelsen.

Tross noen bekymringspunkt, er hovedinntrykket til forskerne at de fleste førsteklassinger har det bra på skolen.

«..Førsteklassingene selv er gjennomgående positive når de snakker om å begynne på skolen, og de aller fleste vil heller gå på skolen enn i barnehagen. De forteller at skolestarten har vært gøy og spennende, og at det er gøy å lære.»

I rapporten kommer forskerne med en rekke forslag til regjeringen, som du kan se lenger nede i saken.

Vil ha mer lekbasert læring

Tone Ljøkelsøy startet som lærer i 1997 da seksårsreformen kom, og husker godt at det var fokus på at seksåringene skulle få leke.

– Lek betyr ikke at det ikke er noe læring.

Evaluering viser at det er for lite leik i skolen

Ljøkelsøy mener at lek er utrolig viktig i skolen.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

I dag underviser hun 1. klasse på Minde skole, og trekker lek inn i læringen så ofte hun kan.

Å leke butikk kan for eksempel være en god måte å lære matematikk, mener hun. Men leken er vel så viktig for det sosiale som det faglige.

– Vi har sosiallek. Vi skal ikke bare utdanne dem, men vi skal danne dem også. Leken er et veldig viktig premiss der.

Evaluering viser at det er for lite leik i skolen

Melissa og Asta liker å leke butikk eller familie på skolen.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Asta Fjeld Gaarder går i 1. klasse og har lært både det ene og det andre siste året.

Vi har lært å lese og å regne. Også har vi lært å trøste hverandre. Også har vi lært å være turvenner. At vi skal passe på turvennen vår, forteller hun.

Les også Stadig mindre lek i skolen – ved denne skolen går de mot strømmen

lek er læring på Mosby