I år bygges det for 324 milliarder

Byggenæringen har sitt travleste år siden finanskrisen i 2007. I Bergen er ordrebøkene så fulle at entreprenører må takke nei til store prestisjeprosjekt.

Byggeplass i Bergen

BYGGER FOR MILLIARDER: Arbeidere fra NCC på byggeplassen for Amalie Skrams videregående skole i Bergen. Dette er ett av flere pågående store byggeprosjekt i byen.

Foto: Trude Bakke / NRK

Øyvind Dietrichson

PRESTISJEBYGG: Øyvind Dietrichson bygger det han kaller Bergens svar på operabygget i Oslo.

Foto: Trude Bakke / NRK

– Dette blir Bergens svar på operabygget. Og jeg tror alle vil ha glede av det til slutt, sier Øyvind Dietrichson.

Han ser ut over det som skal bli Bergens nye videregående skole og svømmeanlegg. Ved Store Lungegårdsvannet reises det som er ett av byens største byggeprosjekt for tiden.

Må si nei til lukrative prosjekt

Amalie Skrams videregående skole og det nye 50-metersbassenget er anslått å koste over 800 millioner kroner hver. Prosjektet med en samlet prislapp på 1,6 milliarder skal etter planen stå ferdig i 2014.

Det er bare ett eksempel på hektisk byggeaktivitet i norske storbyer de siste årene.

Aktiviteten i år er så høy at entreprenører må takke nei til lukrative prosjekt. Mange har rett og slett ikke kapasitet til å ta på seg flere oppdrag.

Det er et signal når entreprenører velger vekk et slikt type bygg i Bergen.

Christian Geithus, NCC
Byggearbeid i Bergen
Foto: Trude Bakke / NRK

Et sted der flere utbyggere har måtte kaste inn håndkleet er i Jonsvollkvartalet i Bergen sentrum. Her skal Sparebanken Vest bygge et nytt bankbygg på 26.000 kvadratmeter, med plass til 750 arbeidsplasser.

Tre av fem entreprenører har måtte gi seg i kampen om prosjektet, forteller distriktssjef i Bergen hos NCC, Christian Geithus. Selskapene har rett og slett så mye å gjøre at de ikke kunne konkurrere om bankbygget, som ennå venter på igangsettelse.

Christian Geithus

FALLER AV: Flere entreprenører må takke nei til de store prosjektene, forteller Øyvind Geithus i NCC.

Foto: Trude Bakke / NRK

– Det er et signal når entreprenører velger vekk et slikt bygg i Bergen, sier Geithus.

Beste år siden forrige finanskrise

Både offentlige og private bygg fyller opp ordrebøkene.

– Nå bygges det mye næring, bolig og offentlige bygg. Mange entreprenører sitter på ordrereserver med veldig store, tunge, prosjekt. Det er noen år siden man har hatt det slik, sier Geithus.

Ikke siden før finanskrisen i 2007 har byggenæringen kunnet vise til bedre tall enn nå.

I 2012 er det ventet at det reises nybygg rundt om i landet for totalt 324 milliarder kroner. Det viser prognoser fra Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Ekstra stort press

– Jeg tror først og fremst vi bygger mye fordi det er en sterk befolkningsvekst, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL.

I tillegg kommer et stort etterslep på vedlikehold og infrastruktur. BNL merker at de 4000 medlemsbedriftene har det travelt i år.

– Gjennom flere år har en forsømt særlig offentlige bygninger og infrastruktur. Det gjør at det blir et ekstra stort press på både bygg- og anleggsbransjen, sier Lågøyr.