Det blir bevæpnet politi «overalt» på 17. mai

På nasjonaldagen kommer politiet til å bære våpen også i mindre byer og tettsteder. – Jeg vet ikke om vi vil føle oss veldig mye tryggere, sier forsker. Vest politidistrikt vil ikke avsløre hvilke steder de høyner beredskapen.

Bevæpna politi i Lillehammer

SIKKER FEIRING: Politiet var bevæpnet under 17. mai-feiringen på Lillehammer i 2015 (arkivfoto).

Foto: Alexander Nordby / NRK

For rundt to uker siden bestemte Politidirektoratet at politi over hele landet skal bære våpen på større arrangementer og folkeansamlinger under årets 17. mai-feiring.

I alle store byer skal politiet være bevæpnet denne dagen. I mindre byer og tettsteder er det opp til politimesteren å vurdere, og flere har sagt ja til 17. mai-bevæpning.

Væpnet på Voss

Vest politidistrikt høyner beredskapen, ifølge Morten Ørn, leder for felles enhet for operativ tjeneste, men vil ikke gå i detalj om hvor eller hvordan.

Noen av de andre politidistriktene svarer slik om bevæpningen:

  • Innlandet: innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetogene
  • Agder: alle politifolk som er sertifisert for å bære våpen
  • Møre og Romsdal: innsatspersonell som er til stede på 17. mai
  • Øst: trolig alle politifolk i operativ tjeneste
  • Finnmark: væpnet politi skal være til stede i deler av fylket

Det blir også bevæpnet politi i blant annet Sarpsborg, Rakkestad, Arendal, Voss og Lofoten.

Morten Ørn ved Vest politidistrikt

VÅPEN PÅ NASJONALDAGEN: Vest politidistrikt høyner beredskapen 17. mai, men Morten Ørn, leder for felles enhet for operativ tjeneste, vil ikke gå i detalj om hvor eller hvordan.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Trusselvurdering

Beslutningen om politibevæpning på nasjonaldagen er tatt på bakgrunn av Politiets sikkerhetstjenestes generelle trusselvurdering, og at handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkemengder.

PST har imidlertid ikke noen konkrete opplysninger knyttet til 17. mai.

Førsteamanuensis Gunnar Thomassen ved Politihøgskolen sier til NTB at han tror at politibevæpning 17. mai ikke har så mye å si for folk flest.

– Vi scorer høyt på trygghet i Norge, og jeg vet ikke om vi vil føle oss veldig mye tryggere om politiet bærer våpen. Men noen mener kanskje at væpning er litt «over the top», sier han.

– Samtidig tror jeg ikke at folk blir engstelige av at politiet bærer våpen, siden de har blitt nokså vant til det. Det er ikke sikkert at det blir lagt merke til engang, fortsetter han.

Frykter politiet vil bruke våpen oftere

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen for SV, Petter Eide, er vanligvis nokså negativ til bevæpning av norsk politi.

– Men vi må skille dette fra den generelle bevæpningsdebatten. Dersom politiet i Alta, på Otta eller andre steder mener de har indikasjoner som gjør det nødvendig å bære våpen 17. mai, så må vi stole på at de gjør riktige vurderinger, sier Eide.

Petter Eide (SV)

SKEPTISK: Petter Eide (SV) stoler på politiets vurdering av om bevæpning 17. mai er nødvendig, men advarer mot «snikinnføring av permanent bevæpning».

Han roser Oslo-politiet, som også bar våpen 17. mai i fjor, for at de bar våpenet på en diskret måte og gikk inn for ikke å skremme folk.

Samtidig frykter SV-politikeren at dersom politiet flytter våpenet fra bilen til hofta, kan politiet ende opp med å løse flere situasjoner med våpen.

Eide advarer videre mot det han kaller «snikinnføring av permanent bevæpning».

– Det er en utvikling i Norge at politiet blir mer og mer væpnet, og vi har hatt justisministre som åpner opp for dette. Samtidig har vi et stortingsflertall som er imot permanent bevæpning, sier han.