Desse skal styre kommunane dei neste fire åra

Senterpartiet er den store valvinnaren i Sogn og Fjordane med åtte ordførarar og sju varaordførarar. Her er heile ordførarkabalen for dei 18 kommunane i fylket.

Nye ordførarar i Sogn og Fjordane

NYE ORDFØRARAR: Sogn og Fjordane har fått ein del nye ordførarar etter valet i haust.

Foto: Fotomontasje

Senterpartiet leverte eit godt val over heile landet, og sikra seg nær halvparten av ordførarane i den nordlegaste delen av fylket som etter nyttår blir kjent som Vestland.

Senterpartiet har no sikra seg makta i åtte kommunar, medan Arbeidarpartiet får sju ordførarar. Høgre og Venstre får ordførarklubba i høvesvis to og éin kommune.

Senterpartiet har også flest varaordførarar med sju, Ap har fem. Høgre, Venstre og SV har to varaordførarar kvar.

Når det kjem til kjønnsfordelinga på ordførarane, er det ei mannsterk og tilårskomen forsamling. Berre to av ordførarane og sju av varaordførarane er kvinner. Kvinnedelen er halvert i høve til førre periode .

Sunnfjord kommune

Olve Grotle

SUNNFJORD: Olve Grotle (Ap) er første ordførar for samanslåinga mellom Jølster, Førde, Naustdal og Gaular kommunar.

Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

Ordførar: Olve Grotle (H)

Varaordførar: Jenny Følling (Sp)

Kommunestyret: Jenny Følling, Oddmund Klakegg, Reidun Støfring, Ole Johnny Stubhaug, Erlend Herstad, Johnny Kårstad, Rune Hegrenes, Steinar Dvergsdal, Sølvi Søgnen, Lena Eliassen, Kari Birkeland, Trond Dvergsdal (Sp), Helge Robert Midtbø, Håkon Myrvang, Sara-Marie Horsevik, Siv Karin Hestad, Sigve Mandelid, Ove Farsund, Kari Valle, Ivar Svensøy, Reidar Fugle Nordhaug, Sindre Hornnes, Kari Daltveit (Ap), Olve Grotle, Steinar Kvame, Anne Lilleaasen, Laila Vilnes Helgheim, Mathias Råheim, Dag Inge Roska, Paula Lesto, Leif Olstad, Dag Rune Mallasvik (H), Åsmund Berthelsen, Jakob Andre Sandal, Hilde Iren Rivedal, Eldrid Skudal (SV), Atle Hamar, Gunn Merete Paulsen (V), Norunn Lunde Furnes, Anita Kongsvik (KrF), Mairus Langballe Dalin, Liv Løken (MDG), Kjell Navelsaker (uavhengig), Terje Johan Helgheim (Frp) og Magnar Falkenstein (Raudt).

Sogndal kommune

Arnstein Menes og Vibeke Johnsen

SOGNDAL: Når Balestrand og Sogndal slår seg saman til Sogndal kommune over nyttår, blir det med Arnstein Menes (Sp) og Vibeke Johnsen (Sv) som høvesvis ordførar og varaordførar.

Foto: Lars Volldal / NRK

Ordførar: Arnstein Menes (Sp)

Varaordførar: Vibeke Johnsen (SV)

Kommunestyret: Arnstein Menes, Karen Marie Hjelmeseter, Malen Røysum, Svein Jarle Slinde, Bjarte Stedje, Magne Bruland Selseng, Per Hilleren, Ole Simen Nesdal, Ivar Slinde, Henrik Johannessen Selvåg, Bodil Merete Andersen Strand, Tore Feten, Laila Njøs Eikeland, Kristin Rundsveen, Gabriel Skjulhaug Yttri, Berit Marie Ruud (Sp), Henny-Kristin Asperanden Navarsete, Kjetil Kvåle, Ole André Aarvoll, Antonella Patricia Vidal Ottone, Stig Ove Ølmheim, Clara Øberg (Ap), Arne Glenn Flåten, Lars Trygve Sæle, Solfrid Fossberg, Gunnhild Olstad Bøyum, Laila Elisabeth Wigum (H), Vibeke Johnsen, Anna Helen Hamre, Oddbjørn Bukve, Hans Christian Knudsen (SV), Trude Risnes, Bjarte Haugen (V), Frode Bøthun, Margrete Haug (KrF), Rita Navarsete (Frp), Ståle Loftesnes (MDG).

Kinn kommune

Ola Teigen

KINN: Det tok si tid, men til slutt fekk Ola Teigen og Arbeidarpartiet forhandla seg til ordførarklubba i Kinn kommune. Kommunen er eit resultat av samanslåinga av Vågsøy og Flora kommunar.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Ordførar: Ola Teigen (Ap)

Varaordførar: Sidsel Kongsvik (Sp)

Kommunestyret: Jan Arve Midtbø, Sidsel Fænn Kongsvik, Fredrik Smiley Egeberg, Torgunn Elisabeth Eikevik, Randi Hagevik Aare, Jon Valur Olafsson, Tom André Vedvik Hopland, Asgeir Olav Solheim (Sp), Ola Teigen, Silje Ødegård Standal, Tove Lill Refvik Volle, Ronny Cassells, Leif Magne Gil, Lars Terje Standal, Anders Ola Sunnarvik, Bente Nygård, Kim Gunnar Jensen, Petter Karl Refsnes (Ap), Morten Andreas Hagen, Anett Berg, Vidar Grønnevik, Arlene Oddbjørg Vågene, Hanne Eva Husebø Kristensen, Kristian Skibenes (H), Geir Ole Oldeide, Daniel Erik Adrian Henriksson, Marie Kronen Tveranger, Sunniva Audardottir Oldeide (Raudt), Jacob André Telvik Nødseth, Edvard Johan Iversen, Jan Henrik Nygård, Hilmar Eliasson (V), Odd Bovim, Kine Andersen Nygård (MDG), Frank Willy Djuvik, Miriam Johanne Nesje (Frp), Marie Kristine Øverås Jensen, Ingunn Kjersti Frøyen (SV), Gustav Johan Nydal (KrF).

Stad kommune

Alfred Bjørlo med ordførarkjede

STAD: Storkommunen sin første ordførar heiter Alfred Bjørlo (V). Stad kommune står av Selje og Eid kommunar, samt grenda Bryggja i Vågsøy kommune.

Foto: Adam Pietrzak / NRK

Ordførar: Alfred Bjørlo (V)

Varaordførar: Siri Sandvik (Ap)

Kommunestyret: Alfred Jens Bjørlo, Helle Thomassen Frogner, Knut Tore Nes Hjelle, Gunnar Terje Silden, Marilyn Osmundsvåg, Kariann Myklebust Fagerli, Ingebjørg Flyum Bjørlo, Håvar Kjetil Fagerli, Anita Olaug Otneim Hoddevik, Kristianne Teharum Nore, Gunvald Laurits Ludvigsen (V), Paul Jacob Helgesen, Gunn Karin Sande, Betty Lovise Hessevik, Ståle Sandal, Stein Inge Torheim, Astrid Grete Ragnhild Torheim, Reiel Karstein Fagerlid, Kjell Magnar Flølo, Ida Elisabeth Lien (Sp), Siri Sandvik, Jan Vidar Smenes, Judith Margrete Kvåle, Hans Petter Gilleshammer (Ap), Anfinn Sjåstad, Hogne Bleie, Elisabeth Irene Hoel (Frp), Geir Årvik, Wanja Kristin Lien (H), Ronald Dalsbø, Sissel Helen Ommedal (KrF), Bent-Inge Auflem Borgund, Rita Karin Nyland (SV).

Årdal kommune

Hilmar Høl jublar i Årdal

ÅRDAL: Hilmar Høl og Arbeidarpartiet vart det største partiet under valet i Årdal. Det sikra partiet også ordførarvervet.

Foto: Sunniva Knutsen/porten.no

Ordførar: Hilmar Høl (Ap)

Varaordførar: Anne Kauppi (Ap)

Kommunestyret: Hilmar Høl, Anne Kauppi, Marie Helene H. Brandsdal, Siv Bakken, Sigmund Solvoll, Christian Sønstlien, Kirsti Eklund, Morten Skarsbø, Line Hillestad, Jasmin Eminovic, Tor Erik Sveen (Ap), Aleksander Øren Heen, Thomas Norheim Moen, Hilde Horpen, Helge Øvstetun, Kjell Arvid Heen, Mats Lindborg, Eirik Otterdal, Sonja Øren (Sp), Knut Arne Klingenberg (Høgre), Stephan Øren (Raudt).

Lærdal kommune

Audun Mo er klar for å ta over ordførarvervet i Lærdal

LÆRDAL: Arbeidarpartiet tok over makta etter Senterpartiet i Lærdal. Dermed kan Audun Mo sjå fram til fire år som ordførar i fruktkommunen.

Foto: Bård Siem / NRK

Ordførar: Audun Mo (Ap)

Varaordførar: Jan Olav Fretland (SV)

Kommunestyret: Audun Mo, Janne Marie Reppen, Olav Grøttebø, Kåre Mentz Lysne, Jarle Offerdal, Egil Natvik Vestrheim, Robert Lysne Elgåen, Birgit Olaug Lervik (Ap), Jan Geir Solheim, Viktor Yttri, Liv Signe Hundere Navarsete, Gunn Kirsti Offerdal, Gunn Beate Sjøthun (Sp), Katrhine Mari Njåstad Blaaflat, Johannes Frøysland Einemo (H), Jan Olav Fretland, Sæmund Stokstad (SV).

Vik kommune

Roy Egil Stadheim

VIK: Dei neste fire åra er det Arbeidarpartiet og Roy Egil Stadheim som får ordførarklubba i Vik.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Ordførar: Roy Egil Stadheim (Ap)

Varaordførar: Marta Sofie Vange (H)

Kommunestyret: Roy Egil Stadheim, Aud Marit Berge Feidje, Jarle Christensen, Stig Nesbø, Jens Andreas Melheim, Robert Werner Madsgård, Reidunn Bolstad, Heidi Irene Rennestraum (Ap), Eivind Helleland, Siri Wølneberg Bøthun, Ronny Holen, Tommy Halset, Rune Lunde, Annette Refsdal, Målfrid Kristin Heggenes (Sp), Marta Sofie Vange (H), Bjørg Eldri Fritsvold (SV).

Solund kommune

Gunn Åmdal Mongstad og Tom Færøy

SOLUND: Både ordførar Gunn Åmdal Mongstad (Sp) og varaordførar Tom Færøy (Ap) held fram i verva sine etter årets val.

Foto: Bård Siem / NRK

Ordførar: Gunn Åmdal Mongstad (Sp)

Varaordførar: Tom Færøy (Ap)

Kommunestyret: Gunn Åmdal Mongstatd, Kjetil Lambrechts Hatlem, Anne Kristine Dyrdal, Anne Marie Gåsvær Færøy, Erlend Trovåg, Nils Christian Bjørgo, Øyvind Losnegard, Idar Svein Vaulen (Sp), Tom Færøy, Line Tordal Førde (Ap), Kenneth Sæbø, Svein Jardar Utvær, Sissel Beate Kråkås, Frank Tore Ødejord (H), Sølvi Songstad Waage (SV).

Gulen kommune

Hallvard Oppedal

GULEN: Hallvard Oppedal (Sp) får fornya tillit i fire nye år som ordførar i Gulen.

Foto: Gulen kommune

Ordførar: Hallvard Oppedal (Sp)

Varaordførar: Odd Harald Eide (Ap)

Kommunestyret: Hallvard Hallstein Oppedal, Rolf-Daniel Midtun, Lars Atle Larsen, Kristin Margrete Byrknes, Lars Magnus Neverdal, Johnny Leidvin Langvatn, Nils Inge Ynnesdal, Beate Haugland, Jon Ivar Steine (Sp), Ivar Eide, Stein-Inge Larsen, Kristin Mjanger, Øvyind Bøe, Trond Ove Høie, Kristin Kvamme Rasch (H), Bjarte Undertun, Margrethe Thune Trædal, Odd Harald Per Eide, Anne Marit Brekken Oppedal (Ap), Ingolf Wergeland (KrF), Aslak Kjetil Nyhammer (V).

Hyllestad kommune

Kjell Eide

HYLLESTAD: Kjell Eide (Ap) sikra seg ordførarmakta framfor valvinnaren Senterpartiet.

Foto: Privat

Ordførar: Kjell Eide (Ap)

Varaordførar: Geir Helge Nordstrand (H)

Kommunestyret: Morten Askvik, Karin Tonning Hatløy, Turid Janka Langedal, Per Inge Oppedal, Dag Ove Austgulen Myklebust, Inger Hauken, Agnete Solheim (Sp), Kjell Eide
Ann Sissel Austgulen, Christian Hatlem Skår, Jan Arvid Støyva, Rita Ørnehaug, Randi Gåsdal (Ap), Geir Helge Nordstrand, Mona Birkeland, Rune Risnes (H), Ingunn Sognnes (KrF).

Høyanger kommune

Petter Sortland smiler

HØYANGER: Arbeidarpartiet fekk mindre oppslutnad i år enn for fire år sidan. Likevel er det klart at Petter Sortland held fram som ordførar.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Ordførar: Petter Sortland (Ap)

Varaordførar: Geir Helge Østerbø (Sp)

Kommunestyret: Petter Sortland, Kristin Sagerøy Råsberg, Frode Merkesvik, Torill Bjørkum, Bettina Varden, Birgitta Hagen Kyrkjebø, Aasa Grønvold, Hege Rusti, Tage Grønvold (Ap), Geir Helge Østerbø, Eirin Borlaug, Leif Arne Fureli, Hallbjørg Eidhamar, Øyvind Rømo, Kristin Myren (Sp), Monica Sunde Tjønnås, Hroar Holm Carlsen (H), Einar Ove Rysjedal, Ingunn Kandal, Randi Aven (Raudt), Tanja Strandheim (SV).

Luster kommune

Ivar Kvalen

LUSTER: Ivar Kvalen og Senterpartiet held fram med makta i Luster.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Ordførar: Ivar Kvalen (Sp)

Varaordførar: Marit Aakre Tennø (Sp)

Kommunestyret: Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Olav Høyheim Einan, Knut Hauge, Marianne Bugge, Oddmund L Hoel, Grethe Kristin Leirdal, Anja Irene Hilleren-Fåberg, Per Steinar Sviggum, Ole Martin Bakken, Jørgen Lomheim Tang, Charlotte Alme Bringe, Andreas Wollnick Wiese (Sp), Elin Hauge, Morten Johan Hovland Vigdal, Gunn Beate Thorsnes Lefdal, Anette Stegegjerdet Norberg, Lars Jørgen Kjærvik, Kåre Hønsi (Ap), Geir Arve Sandvik, Ingar Norberg, Bård Flattun Lilleeng (H), Ernst Veum (Frp), Beate Bondevik Lie (KrF), Jon Ove Lomheim (V).

Askvoll kommune

Ole Andre Klausen, ny ordførar i Oslo

ASKVOLL: Ole André Klausen har gjort seg til ein populær ordførar i tida han har vikariert for stortingskandidat Frida Melvær. Dei neste fire åra er han ikkje berre ordførarvikar.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Ordførar: Ole André Klausen (H)

Varaordførar: Gunnar Osland (V)

Kommunestyret: Ole André Klausen, Åse Karin Helle Loftheim, Frank Hatlø, Anja Grov Johnsen, Marit Klausen, Ruben Fedøy, Arild Herland (H), Kristin Rivedal Yndestad, Frank Ask, Lars-Jørgen Leknes, Kjell Kristian Carlsen, Tormod Selvik, Magne Vårdal (Sp), Terje Bjaanes, Aud Kari Steinsland (Ap), Alice Hestad Vie, Gaute Losnegård (SV), Gunnar Osland, Bjørn Arne Mjåseth, Linda Ness Rotihaug, Arnt Henning Blom (V).

Gloppen kommune

Leidulf Gloppestad

GLOPPEN: Senterpartiet har halde på makta sidan 1968. Etter valet i haust vart det klart for fire nye år med Leidulf Gloppestad som ordførar.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Ordførar: Leidulf Gloppestad (Sp)

Varaordførar: Per Jarle Myklebust (Sp)

Kommunestyret: Leidulf Gloppestad, Magni Aa Berge, Per Jarle Myklebust, Jeffrey Elliott Thomas, Bernt Reed, Janne Marie Solheim, Solveig Elisabeth Lien Gusdal, Vegar Sårheim, Olaf Sigurd Gundersen, Eivind Reed, Jostein Arne Røyrvik, Vidar Sandal, Karoline Aldis Bjerkeset (Sp), Svein Ottar Sandal, Arnfinn Jørgen Brekke, Olav Klungre, Per Ståle Husevåg (KrF), Arnar Hans Kvernevik. Monica Synnøve Røsandhaug Grov, Sandra Edith Tenud (Ap), Beate Dybendal Nordvik, Jan Ove Rygg (H), Mariel Eikeset Koren, Jørgen Dølvik Husbyn (MDG), Katrine Anita H. Heggelund (SV), Gunnvor Sunde (SD), Bjarte Gangeskar (V).

Aurland kommune

Leiteaksjon etter kanadisk kvinne i Flåm

AURLAND: Trygve Skjerdal og Arbeidarpartiet tek over makta etter Noralv Distad og Høgre.

Foto: Arne Veum

Ordførar: Trygve Skjerdal (Sp)

Varaordførar: David Underdal (Sp)

Kommunestyret: Trygve B. Skjerdal, David Underdal, Bengt Erlend Skjerdal, Audhild Rogdo, Terje Hilstad, Frode Aas Tufte, Sigurd Vikesland, Marianne Holme (Sp), Per Are Flåm, Reidun Bøe Bjørgum, Roar Hylland, Kjell Bøe Bjørgum (Ap), Jonas Ure Hylland, Monica Finden, Johannes Dalsbotten (H), Gøran Johansen, Kristoffer Ullern Hansen (MDG).

Bremanger kommune

Anne Kristin Førde i Ap-jakke

BREMANGER: Anne Kristin Førde (Ap) blir historisk som den første kvinnelege ordføraren i Bremanger.

Foto: Privat

Ordførar: Anne Kristin Førde (Ap)

Varaordførar: Magne Kjerpeseth (Sp)

Kommunestyret: Anne Kristin Førde, Per Helge Eikeland, Thomas Synnevåg Øvstedal, Nina Klara Grotle, Frank Midtbø, Espen Sortevik, Monica Liseth Hauge (Ap), Espen Walter Gulliksen, Magne Ivar Kjerpeset, Vibeke Kjerpeset, Henny Margrete Hansen, Knut Erlend Dombestein, Kjell Ottar Leirgulen (Sp), Svein Olav Senneset, Jeanette Kristiansen Grotle, Irene Storøy, Bjørgulf Myklebust, Janne Kjærstad (V), Elisabeth Birkeland Hatlenes, Harry Gulestøl, Jorunn Petrine Frøyen, Per Røys (H), Norvall Klungresæter (SV).

Stryn kommune

Per Atle Kjøllesdal, ordførar i Stryn

STRYN: Per Atle Kjøllesdal og Senterpartiet forhandla seg til makta i Stryn. Han tek over etter Sven Flo (H) som har vore ordførar sidan 2011.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Ordførar: Per Atle Kjøllesdal (Sp)

Varaordførar: Torstein Tvinnereim (V)

Kommunestyret: Per Atle Kjøllesdal, Silje Åsnes Skarstein, Arnt Magne Paulen, Rune Myklebust, Johan Berge, Kjell Ove Bergset, Oddbjørn Reme, Grete Haugen Vinsrygg, Bjørnar Bøe (Sp), Sven Flo, Aud Kristin Løvlid, Arnljot Sæternes, Sonja Merethe Øvre-Flo, Ellen Hilde Hauge, Inge Arne Bøe, Barbro Hammer Moen, Vegard Rake Midtun (H), Haldor Andre Lungård Hove, Bjørn Aage Haugen, Jan Træen, Jarle Hessevik (Ap), Torstein Tvinnereim, Endre Bøe (V), Kari Synnøve Muri (KrF), Anders Magne Vik (Frp).

Fjaler kommune

Kjetil Felde, Fjaler Senterparti

FJALER: Kjetil Felde (Sp) heiter den nye ordføraren i Fjaler. Han tek over etter Gunhild Berge Stang (V).

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Ordførar: Kjetil Felde (Sp)

Varaordførar: Leif Jarle Espedal (Ap)

Kommunestyret: Arbeiderpartiet Arve Helle, Leif Jarle Espedal, Nina Beate Yndestad Fløholm, Kjartan Habbestad (Ap), Kjetil Høgseth Felde, Randi Oddny Engen, Hans André Lammetun, Ole Jakob Nedrebø, Ida Søderstrøm, Ivar Selvåg, Anne Hopland (Sp), Gunhild Alis Berge Stang, Arne Osland, Vegard Skår, Oddgeir Lammetun, Christoffer Olai K. Stølen (V), Jostein Jarstad, Odd Helge Aase (H), Mark Taylor, Sigrid Aanestad Moltumyr (MDG), Carl Joakim Janninge, Kjetil Ness (SV), Kjetil Brynestad Skår (Frp).