Desse er klare for bispedømmerådet

Fire representantar i Bjørgvin bispedømmeråd er klare. Tre av dei støttar at homofile skal få gifte seg i kyrkja. Dei fire er Nora Sætre Baartvedt frå Voss, Karl Johan Kirkebø frå Bønes, Vemund Atle Øiestad frå Stryn og Inger Helene Nordeide frå Førde. Ytterlegare rekkefølgje blir ikkje offentleg før etter den indirekte valrunden er over i desember. Då vil det også bli klart kven som blir vararepresentantar.