Desse skal styre dei 26 kommunane i fylket dei neste fire åra

Her finn du oversikten over alle personane som er valde inn i kommunestyra i Sogn og Fjordane for perioden 2011 - 2015.

Ordførarkart

NYE OG GAMLE: 26 kommunar, 26 ordførarar. Her representert ved Ole Gunnar Krakhellen i Solund (ny), Frida Melvær i Askvoll (ny), Marta Halset i Vik, Arild Ingar Lægreid i Årdal, Ivar Kvalen i Luster (ny) og Sven Flo i Stryn (ny).

Foto: arkiv / NRK