Hopp til innhold

Desperate bønder mangler mat til tusenvis av dyr

Norsk Landbruksrådgiving frykter fôrkrisen vil gi masseslakt, og nedringes av fortvilte bønder. – De snakker nesten med gråten i halsen. Dette rammer hele livsverket deres.

Fôr tilgjengelig og fôr som mangler

STOR MANGEL: Kartet til venstre viser stor mangel på fôr over store deler av Sør- og Midt-Norge, og aller mest på Sør- og Østlandet. Bildet til høyre viser at det per mandag klokken 15 kun er 25 som har meldt at de har fôr til overs.

Foto: forformidling.no

– Det renner inn registreringer, sier Jørn Erik Toppe.

Søndag fortalte NRK om bergensbondens nye nettside, forformidling.no. Målet med nettsiden er å koble bønder som mangler fôr med bønder som har fôr til overs.

Bakgrunnen er det tørre været som har gitt Norges største fôrkrise på flere tiår.

Bare ett døgn etter at nettsiden ble lansert, har over 400 bønder landet over meldt inn hva de mangler. Og forskjellen mellom dem som melder inn mangler og dem som sier de har ekstra fôr, er enorm:

Regnestykket viser at alle bøndene som har registrert seg, samlet sett er 39.000 rundballer i minus. Det betyr at over 12.000 dyr mangler fôr.

Dette tallet hadde tirsdag morgen steget til 77.600 rundballer. Over 22.300 dyr mangler fôr.

Jørn Erik Toppe, bonde i Bergen

VIL HJELPE: Jørn Erik Toppe er selv bonde, og håper at nettstedet hans kan hjelpe bønder under årets tørkekrise.

Foto: Privat

– Dette rammer bredt

Nå jobber Toppe med å legge inn tall som viser hvilke kommuner som er hardest rammet, samt hvilke dyr som mangler fôr.

Han mener det store antallet registreringer viser hvor omfattende fôrkrisen er.

– Dette gjelder hovedsakelig melkekyr, sau og hest, men jeg har også fått inn forespørsel på fôr til alt ifra lama til en som hadde 30 kaniner. Så dette rammer bredt, konstaterer han.

Bonde Reidun er fortvila

FORTVILET: Reidun Weum, bonde i Skotselv, er fortvilet over den dårlige slåtten. Hun viser hvor høyt gresset skulle ha vært.

Foto: Privat

– Bønder ringer med gråten i halsen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) sier den vedvarende tørken på særlig Sør- og Østlandet innebærer betydelige økonomiske tap for bøndene.

– Dette er i tillegg en personlig belastning for mange. Ikke bare for dem som produserer fôr og korn, men også for husdyrprodusentene, sier pressevakt Christian Lund.

Josefa Andreassen Torp, NLR-rådgiver i Grimstad, forteller at de blir nedringt av fortvilte bønder som lurer på hvordan de skal håndtere situasjonen.

– Det er nesten så de snakker med gråten i halsen. Dette rammer hele livsverket deres, sier Torp.

Hun har jobbet i Norsk Landbruksrådgiving i syv år, og sier hun aldri har opplevd en lignende krise.

– Dette er ikke bare en situasjon som gjelder et lite område. Der man tidligere har kunnet kjøpe fôr fra andre steder i landet eller fra nabolandene, er det nå nesten umulig å få tak i fôr i det hele tatt.

Brune åkre

TØRT: Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving i Grimstad, Josefa Andreassen Torp, sier hun aldri har opplevd en lignende tørkekrise som denne på syv år.

Foto: Truls Ødegaard / Privat

Gir bøndene råd

Torp frykter at flere bønder ikke finner noen annen utvei enn masseslakting av bestanden.

– Det er et vanvittig underskudd på fôr. Det er helt klart krisetilstand, sier hun.

Professor i bygdesosiologi, Reidar Almås, mener at nettstedet til Toppe er et godt tiltak for å avhjelpe krisen.

Almås kommer i tillegg med følgende råd til bøndene:

Professoren advarer bønder mot å slakte.

– Bønder må ikke slakte ned i panikk nå. Det vil skape ubalanse i flere markeder og bøndene vil tape på det, sier han.