Hopp til innhold

Derfor slo politimannen i Vest politidistrikt alarm

I varselet peker politimannen på flere tilfeller der han mener Vest politidistrikt ikke grep inn for å stanse blant annet menneskehandel, mishandling og hallikvirksomhet.

Bergen politikammer

SISTE I REKKEN: Vest politidistrikt har fått flere varsler mot seg de siste årene. I november kom varselet fra en politimann som mener politiet har manglende innsats mot grov menneskehandel.

Foto: Mette Anthun / NRK

Torsdag omtalte NRK en ny varslersak om alvorlige forsømmelser ved politihuset i Bergen, og hvordan en politibetjent ble tvangsflyttet til en annen avdeling da han varslet om hendelsene.

Nå kan VG fortelle om bakgrunnen for varselet som kom 9. november i fjor.

I et 46 siders langt dokument avisen har fått innsyn i, forteller politimannen om flere saker der han mener Vest politidistrikt unnlot å gripe inn, selv om liv og helse sto i fare.

Mannens advokat, Birthe Eriksen bekrefter overfor NRK at VGs beskrivelse av innholdet stemmer.

Politivarsleren trekker frem en hendelse fra Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus der en mann med blodige klær kom inn med en utenlandsk kvinne som blødde fra underlivet. Politiet ble fortalt om hendelsen, men da varsleren ønsket å opprette en menneskehandelsak, strittet lederne ved Seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet imot.

Birthe Eriksen

STILLHET: Politivarslerens advokat, Birthe Eriksen, forteller at han har fått mange støttemeldinger etter varselet ble kjent torsdag, men han møter stillhet fra andre.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Ble bedt om å slette rapporter

Varsleren hevder også at politiet satt på informasjon om vold som ble utført mot en ung kvinne i prostitusjonsmiljøet i Bergen, men da han tok opp saken internt, fikk han til svar at andre saker ble prioritert.

Fem dager senere skal kvinnen nok en gang ha blitt utsatt for vold.

Politimannen hevder i varselet at ledere og jurister ønsket å løse saken ved å pågripe mennene for enten brudd på utlendingsloven eller narkotikaforbrytelser.

Høsten 2016 var varsleren involvert i en etterforskning som avslørte hallikvirksomhet fra en adresse i Bergen. Varsleren mente virksomheten ble drevet fra flere leiligheter. Da ble han og en annen etterforsker i saken kalt inn på teppet og fortalt at « ... vi ikke bare kan etterforske videre i straffesaker fordi vi da risikerer å komme så langt i etterforskningen at det er for sent å snu».

Varsleren hevder så at han ble bedt om å slette en rapport fra politiets systemer.

I juni 2017 mener han at en mann som tidligere var siktet for voldtekt, hadde voldtatt en prostituert, uten at politiet evnet å foreta seg noe i saken i etterkant.

«Hvordan kan vi, politiet i Bergen, se nye ofre for denne mannens herjinger i øynene etter en så unnfallende etterforskning som dette?» spør politimannen i varselet.

– Feil å gå inn i enkeltsaker

Hans advokat Birthe Eriksen forteller at varsleren jobbet systematisk over lang tid for å bygge opp varselet.

– Å skrive et slikt varsel er ikke gjort på én dag. I likhet med narkovarselet i 2016 er det et grundig og godt dokumentert varsel min klient har levert, sier Eriksen.

Eriksen mener det er særlig påfallende at mange forholdene varselet omtaler, omhandler personer i en sårbar situasjon.

Kaare Songstad

KRITIKK: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har i et brev kommet med sterk kritikk mot politimannen som varslet om manglende innsats mot grov menneskehandel.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politimester Kaare Songstad kommenterte saken slik da den først ble kjent i torsdag:

– Det vil være feil å gå inn i hver enkelt sak. Det blir vanskelig å korrigere bildet uten å gjøre det, sa Songstad til NRK.