Hopp til innhold

Denne ubåten jakter ny gullnæring på havbunnen

Et nytt fartøy til 46 millioner kroner skal jakte på skatter på 6000 meters dyp.

Et nytt fartøy til 46 millioner kroner skal jakte på skattene sjøsett og døpt i Bergen ned til 6000 meters dyp.

VIDEO: En ny miniubåt skal brukes til å jakte på skattene, sjøsatt og døpt i Bergen. Foto: Kjetil Rydland.

Trolig fins det enorme mengder verdifulle mineraler, flere tusen meter under havflaten.

I går blei en ny miniubåt, som skal brukes til å jakte på disse skattene, sjøsatt og døpt i Bergen. Den fjernstyrte miniubåten kan dykke ned til 6000 meters dyp.

Prislappen på det unike fartøyet er svimlende 46 millioner kroner, men en bygger ikke en slik miniubåt bare for å fotografere stygge fisker og ukjente livsformer på store dyp.

– Båten skal brukes til å finne kommersielle ressurser. Det er store interesser knyttet til mineralressurser i dyphavene, sier Rolf Birger Pedersen, professor i geovitenskap på Universitetet i Bergen.

Verdifulle mineraler fra jordas indre

Ubåt

Den fjernstyrte miniubåten kan dykke ned til 6000 meters dyp.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fra undersjøiske vulkanrygger i den norske delen av Atlanterhavet fosser det opp glovarmt vann på opp mot 300 grader celsius. Det drar med seg verdifulle mineraler fra jordas indre. Enorme mengder sink, kobber, jern, gull samler seg ved de varme kildene.

– Denne type miljø vil være attraktiv for gruvedrift, sier Pedersen.

Han ser for seg at gruvedrift på store havdyp kan bli en stor norsk næring etter oljealderen.

– Det er i ferd med å skje, men spørsmålet er hvor stor industrien kan bli, sier professoren.

Unike naturområder

Denne ubåten er en spydspiss i et kappløp som kan bli en enorm industri.

– 60 prosent av jordens overflate er dyphav. Å si at man ikke skal drive industriell aktivitet i disse delene av jorden, tror jeg ikke vil være bærekraftig på lang sikt, men det er fremdeles uklart hvordan dette skal reguleres, sier Pedersen.

Miniubåten skal nå ned til den norske vulkanryggen under havet, men forskerne er egentlig i tvil om havbunnen heller bør bli nasjonalpark, enn å bli knust av gruvedrift.

– Dette er en unik norsk natur, så det er også behov for å se på vern av disse helt spesielle naturområdene i havet, legger han til.