Hopp til innhold

Denne tekstmeldingen økte valgdeltagelsen

Bergen kommune sendte 200.000 tekstmeldinger for å øke valgdeltakelsen. – Jeg liker ikke at det eksperimenteres med velgerne, sier ekspert.

SMS fra Bergen kommune

TO VARIANTER: Bergen kommune sendte ut to forskjellige varianter av en tekstmelding for å få folk til å stemme ved stortingsvalget.

Foto: Print screen

Før stortingsvalget i 2017 brukte Bergen kommune 140.000 kroner på å sende sms til bergenserne.

Oppfordringen var klar: velgerne ble bedt om å bruke stemmeretten sin på valgdagen 11. september.

Nå viser en undersøkelse gjort ved Norges Handelshøyskole (NHH) at det hjalp.

Doktorgradsstipendiat Ole-Andreas Elvik Næss, sier de mener dette har hatt en positiv effekt og at det viser at valgdeltakelsen var høyere i fjor.

– Det er vanskelig å gi noe eksakt tall, men den foreløpige analysen av tallene viser at effekten kan ha vært mellom en og to prosentpoeng.

Kommunen sendte 200.000 tekstmeldinger. De ble formulert på to ulike måter i to ulike deler av kommunen. Det fikk sterk kritikk den gang. Grunnen til at det ble gjort på denne måten var at forskerne ville se om ulik ordlyd kunne gi ulik effekt på valgdeltakelsen.

– Så endring da meldingen ble sendt

– Det ser ikke ut til at måten oppfordringen var formulert på, påvirket valgresultatet, sier Elvik Næss.

Tekstmelding fra Bergen kommune

SMS: Bergen kommune sendte ut to forskjellige tekstmeldinger fredagen før stortingsvalget 2017.

Foto: Print screen av sms

En sammenligning av valgdeltakelsen i de fem største byene i Norge viser at Bergen hadde den høyeste deltakelsen. I tillegg økte den mer enn i de andre byene.

– Vi ser at forskjellen mellom Bergen og de andre store byene var størst akkurat den dagen da tekstmeldingene ble sendt ut.

Kritisk til tekstmeldingene

Terje Knutsen

– PROBLEMATISK: Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB, Terje Knutsen, mener en SMS fra kommunen som oppfordrer til å stemme ved valget kan oppfattes som invaderende for velgerne.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Terje Knutsen mener det er positivt at kommunen prøver å få flere til å avlegge stemme.

Likevel er han usikker på om det å sende slike tekstmeldinger er den beste måten å gjøre det på.

– En SMS sendt slik som dette kan være problematisk. Jeg tror mange vil oppleve at det å få en tekstmelding fra kommunen, som ber dem om å stemme, er å gå litt langt inn i privatsfæren, sier han.

Ikke avgjort

Valgstyret i Bergen kommune har ikke tatt stilling til om de også ved neste valg skal sende ut tekstmelding til byens innbyggere.

Knutsen på sin side mener at det i så tilfelle må sendes like tekstmeldinger til alle.

– Jeg reagerer på at de sendte dem ut med forskjellig ordlyd. Jeg liker ikke at det eksperimenteres med velgerne på denne måten – dette var en del av et forskningsprosjekt, sier han.