Vil minske risikoen for møteulykker

Vegvesenet vil ha ny midtlinjemerking som standard for å minske ulykkesrisikoen - midtrabatt er eneste som hjelper, mener Landsforeningen for trafikkskadde.

Sinusfresing

SINUSFRESING: E39 i Lindås viser fresingen slik den ser ut når du kjører.

Foto: Statens Vegvesen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Stastens Vegvesen mener de nærmest kan halvere antall møteulykker ved hjelp av en ny type skillelinje mellom kjørefeltene.

– Vi freser ned midten av kjørebanen, så blir oppmerkingen lagt i sporet etterpå, forteller Svein Ringen i Statens Vegvesen.

Skal rulle ut «Sinusriller»

Det er en såkalt «sinusrille», en 50 cm bred skillelinje med riller i asfalten som skal vekke trøtte og ukonsentrerte sjåfører på vei over i motsatt kjørebane.

Svein Ringen

I FULL GANG: Svein Ringen i Statens Vegvesen mener såkalte Sinusriller i midten av kjørebanen vil redusere ulykker.

Foto: Gunhild Agdesteen / NRK

– Dette skal minske ulykker hvor bilistene kommer over i motsatt kjørebane fordi en mister konsentrasjonen, har sovnet og lignende. Fokuset blir tatt vekk fra selve kjøringen, sier Ringen.

LES OGSÅ: Ny vegmerking skal hindre ulukker

Mener rillene ikke nytter

Statens Vegvesen midtlinjemerkingen kan redusere ulykker med så mye som 40 prosent. Men riller i vegbanen er ikke godt nok, mener Landsforeningen for trafikkskadde.

– Det er alt for mange som blir drept eller hardt skadet i trafikken, sier styreleder Svein Ove Langeland i Landsforeningen for trafikkskadde.

De er klare på at midtdeler er eneste alternativ.

– Totalskille i vegbanene med midtdeler er beste alternativ . Fysisk adskillelse av vegbanen har vist seg å være best alle plasser der det har vært store ulykker, sier Langeland.

Sinusriller

SINUSRILLE: En 50 cm bred skillelinje med riller i asfalten skal vekke trøtte sjåfører.

Foto: asfaltremix.no

Flest dør i utforkjøring på Vestlandet

210 personer ble drept på norske veger i fjor. På landsbasis dør flest i møteulykker, men på Vestlandet er utforkjøringen verst. Statens Vegvesen mener de nye rillene kan bli brukt langs kanter og skrenter også.

– Vi kan jo bruke dem på sidelinjene også, det vil derfor ha en god effekt på utforkjøringskjøringsulykker, som er den største ulykkesformen på Vestlandet når det gjelder drepte og hardt skadde, sier Svein Ringen i Statens Vegvesen.

I fjor ble det lagt 11 kilometer med Sinusriller bare i Hordaland. Nå fortsetter arbeidet.

– Dette er et tiltak vi ønsker å rulle ut i stor skala, sier Svein Ringen i Statens Vegvesen.

LES OGSÅ: Færre dødsulykker med piggdekk