Denne hodeskallen er en sensasjon

Politiet slo full drapsalarm da en hodeskalle ble funnet i en jordhaug på Kyrkjetangen i Bergen. Nå viser undersøkelser at kraniet er hele ni tusen år gammelt.

Hodeskalle funnet på Kyrkjetangen

VET IKKE KJØNNET: Noen navnekonkurranse på steinalderbergenseren er foreløpig ikke på tale. – Først må vi finne ut hvilket kjønn personen har, sier førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer.

Foto: Politiet

– Dette er et sensasjonelt funn. Hodeskallen er et av de aller eldste funnene av et menneske i hele Skandinavia. Vi har ikke funnet noe slikt på over 60 år, sier førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer ved Universitetsmuséet i Bergen til NRK.

Ble koplet til forsvinningssaker

Det var om kvelden 20. mai i år at turgåere fant hodeskallen i et jorddeponi like ved den populære badeplassen Kyrkjetangen i Bergen.

Funnet ble umiddelbart koplet til flere forsvinningssaker i området, men allerede dagen etter slo patologer ved Gades Institutt fast at hodeskallen var svært gammel .

Nå viser det seg at vedkommende levde i eldre steinalder.

Forskerne har hittil ikke klart å bestemme kjønnet på den ni tusen år gamle bergenseren, men heller mot at det er en mann. Siden det ikke er funnet andre deler av mennesket, er det heller ikke mulig å fastslå høyden nøyaktig.

– Men vi ser at dette er en person med helt vanlig størrelse, verken spesielt stor eller liten. Men kraniet er veldig spesielt, med trekk i bihuleområdet og ved øynene som vi ikke har sett før, sier Hufthammer.

Vedkommende ser ut til å ha levd av sjøpattedyr, trolig sel, samt fisk og skalldyr.

Funn av hodeskalle ved Kyrkjetangen

DRAPSALARM: Et stort område ved Kyrkjetangen ble avsperret av politiet etter at hodeskallen ble funnet en kveld i mai.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Kan gi svar på innvandring

Funnet er like gammelt som et tilsvarende gjort i Bleivik på Haugalandet i 1952.

– Nå har vi muligheten til å sammenlikne de to, som er fra samme tid og funnet bare noen mil fra hverandre. Det kan gi oss viktige svar om hvordan innvandringen til Norge og Skandinavia var. Vi har kun ett eldre menneskefunn i Norge, sier Hufthammer.

«Søgnekvinnen», også kalt «Sol», ble funnet i Søgne i 1994 og antas å være rundt ti tusen år gammel.

Kraniet i Bergen er usedvanlig godt bevart, noe som skyldes at den avdøde tidlig er blitt tildekket. Forskerene spekulerer nå i om vedkommende kan ha blitt begravet i vann, noe som ikke var uvanlig i Skandinavia i senere tidsaldre.

– Vi tror skjeletter har vært i ferskvann. Det er selvfølgelig også mulig at personen kan ha druknet, sier Hufthammer.

Eldste boplass på Minde

Området rundt Nordåsvannet, hvor badeplassen Kyrkjetangen ligger, er et kjent og rikt område for arkeologer med mange boplasser fra senere tid.

– Det kan godt hende at det har vært bosetning der allerede i eldre steinalder, sier Hufthammer.

Den eldste bosetningen i Bergen som er funnet, er i Elvebakken på Minde. Her har arkeologer funnet spor av mennesker i det som den gang var strandkanten. Disse funnene er ti tusen år gamle, men det er ikke funnet rester av mennesker.

Kyrkjetangen