Debatt om kyrkjeasyl i Fitjar

Sjå Politisk kvarter klokka 07.45: Debatt om at politiet henta ut familien som sat i kyrkjeasyl i eit bedehus i Fitjar (Du kan flytte markøren langs den røde tidslinja til «Politisk kvarter» dukkar opp).