Hopp til innhold

Bergen mister to til ved kommuneoverlegen – vurderer å omorganisere

Ytterligere to ansatte har sagt opp jobben sin ved kommuneoverlegen i Bergen. De siste to årene har tolv ansatte sagt opp ved avdelingen. – Kritisk for driften, sier avtroppende smittevernoverlege til NRK.

Etatdirektør Brita Øygard i Bergen kommune

KOMMUNEOVERLEGE: Brita Øygard er midlertidig kommuneoverlege i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

I slutten av november sa smittevernoverlegen i Bergen, Karina Koller Løland, opp jobben sin etter bare åtte måneder i jobben.

Årsaken var misnøye med at hun ikke fikk være en del av den sentrale kriseledelsen i kommunen under pandemisituasjonen.

Nå får hun følge av to assisterende kommuneoverleger som har sagt opp.

En av dem opplyser i en SMS til NRK at hennes oppsigelse henger sammen med Koller Lølands uttalelser.

– Ja, det henger sammen. Jeg var sistemann som sa opp. Samfunnsmedisin er kjekt, oppsigelsen har ingenting med faget å gjøre, skriver hun.

Dermed har totalt tolv personer sluttet ved kommuneoverlegens avdeling de siste to årene.

– Det er kritisk for driften av kommuneoverlegens arbeid, sier Koller Løland til NRK.

– Det er vanskelig å se at én person kan klare seks personers arbeid, fortsetter hun.

– Kapasiteten vår er presset nå

Avdelingen består i utgangspunktet av én kommuneoverlege, én smittevernoverlege, samt fire årsverk for assisterende kommuneoverleger som er ansatt i etat for helsetjenester.

De siste to årene har det vært stor utskifting av de ansatte i gruppen.

Ifølge en oversikt NRK har fått tilsendt, har ti personer sluttet i avdelingen i løpet av 2019 og 2020.

Torsdag var det BA som først kunne melde at de to siste ansatte ved kommuneoverlegens avdeling har sagt opp, noe som bringer tallet opp i tolv.

NRK får oppsigelsene bekreftet av Bergen kommune.

– Kapasiteten vår er presset nå, sier Anne-Lise Hornæs om konsekvensene oppsigelsene får for driften.

Hun begynte som fungerende etatsdirektør i etat for helsetjenester for fire dager siden og håper å finne erstattere snarest.

Hun kjenner ikke til bakgrunnen for oppsigelsene, men tror det er en sammensatt bilde.

Har leid inn pensjonister

Kommunen har lyst ut stillingen som smittevernoverlege og fire stillinger som assisterende kommuneoverleger, en av dem er et vikariat. Søknadsfristen er allerede 15. desember.

I forrige uke tok etatsdirektør Brita Øygard midlertidig over som kommuneoverlege. Hun skal også fylle oppgavene til smittevernoverlegen som for tiden er sykemeldt.

Kontoret hun leder begynner å tynnes i rekkene, men de to kvinnene som har sagt opp nå jobber ut oppsigelsestiden på henholdsvis to uker og tre måneder, får NRK opplyst.

I tillegg er tre pensjonerte leger leid inn til kontoret. En av de innleide er blant de ti som har sluttet i år, da han gikk av med pensjon 1. oktober, ifølge BA.

Brita Øygard har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag kveld.

Byråden: – Ikke en optimal situasjon

Det er ulike årsaker til at disse har sluttet i jobbene sine. Men bare én av de tolv har gått av på grunn av pensjon, opplyser helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Vi trenger full kapasitet, så dette er ikke en optimal situasjon, skriver Husa i en e-post til NRK.

– Vi har sterkt nedadgående smittetall i Bergen nå, og situasjonen håndteres godt. Men vi trenger å rekruttere raskt.

– Har de ansatte i avdelingen fått for dårlige arbeidskår under koronapandemien?

– Pandemien har vært svært krevende for hele organisasjonen. Etat for helsetjenester og kommuneoverlegene har hatt en stor belastning over lengre tid.

Byråden sier at organiseringen av gruppen ikke er optimal, og at hun venter en rapport med anbefalinger til ny organisering fra en arbeidsgruppe som ble satt ned i august.

– Jeg tror det blir viktig i arbeidet videre at kommuneoverlegefunksjonen blir organisert annerledes enn i dag. Men det er ikke konkludert på hvordan organiseringen skal være enda, sier byråden.