Dårlig sikt i fjellet

Mens fv 50 Hol–Aurland og fv 53 Tyin–Årdal er stengt, kan det innføres kolonnnekjøring på kort varsel på rv 7 over Hardangervidda. Det er ventet mer snø og vind etter hvert, opplyser Vegtrafikksentralen. Også på rv 52 over Hemsedal og E16 Filefjell er det stedvis dårlig sikt.