Dagligvarebransjen: – Dropp poseavgiften

Regjeringens poseavgift møter en rekke negative høringsinnspill. – Trekk i nødbremsen og utsett innføringen av poseavgiften, mener dagligvarebransjen.

Spar Kjøp-kunde nedlesset i poser

FRP-AVGIFT: Regjeringen vil innføre en egen plastposeavgift 15. mars. I dag var det høringsfrist for forslaget.

Regjeringens forslag til poseavgift har for lengst skapt het debatt. Avgiften skal etter planen innføres 15. mars.

NRK har tidligere fortalt hvordan bedrifter hamstrer millioner av plastposer for å komme avgiften i forkjøpet. Plastindustrien i Norge frykter på sin side at økte priser på plastposer kan gi nedskjæringer i bransjen.

Høringsfristen for å gi tilbakemelding på den nye forskriften går ut i dag, 27. januar. Tilbakemeldingen fra dagligvarebransjen er ikke til å ta feil av.

– Skrot forslaget!

– Vi mener de må trekke i nødbremsen. Poseavgiften vil få så store administrative konsekvenser for bransjen, og for forbrukerne, at de bør skrote forslaget, sier Ingvill Størksen i bransjeforeningen Virke dagligvare.

Coop Norge og Virke dagligvare, faghandel, mote/fritid og Virke miljø står samlet bak høringssvaret.

Hovedorganisasjonen Virke skriver at poseavgiften vil påføre næringslivet store økonomiske og administrative kostnader.

– Forslaget er dårlig utredet, det hjelper ikke miljøet eller den enkelte forbruker. I verste fall kan det gå ut over de gode gjenvinnings- og resirkuleringsordningene vi har i dag. Det er heller ikke lagt incentiver for å utvikle mer miljøvennlige poser. Det må være betydelig enklere måter å få inn pengene i statskassen på enn dette, sier Størksen til NRK.

– Den sittende regjeringen har forenkling og miljø som gjennomgangstema. Dette er vanskelig å kjenne igjen i dette forslaget.

Ingvill Størksen, direktør i Virke dagligvare

SE VIDEO: Se intervjuet med Ingvill Størksen i Virke tidligere i februar.

LES OGSÅ: – Plastposeavgiften har ingen miljøeffekt

Negative effekter

Grønt Punkt Norge forvalter bransjeavtalen for plastemballasje og plastreturordningen i Norge, og lister opp en rekke negative konsekvenser i sitt høringssvar:

  • Undergraver bransjeavtalene for emballasje.
  • Undergraver mulighetene for å nå fremtidens materialgjenvinningsmål.
  • Bæreposer av nedbrytbart materiale truer materialgjenvinningen.
  • Kan påvirke kildesorteringen av avfall i norske husholdninger.
  • Øko-design.
  • Administrative byrder og praktiske utfordringer.

NRK har tidligere bedt Finansdepartementet kommentere uttalelsene til Virke, samt bransjens bekymring for kutt i arbeidsplasser i norsk plastposeindustri.

Kommunikasjonssjef Runar Malkenes sier det «ikke er naturlig å kommentere dette før departementet har fått innspill og har et regelverk på plass. Virke sine synspunkter er for øvrig godt kjent.»

Regjeringen innfører plastposeavgift 15. mars 2015